Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

H2020-SME innovation
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Horizon 2020 helpt mkb's met groeien en innoveren

Wilt u meer weten?


De officiële naam van dit Horizon 2020 programmaonderdeel:

  Innovation in SMEs
Wat wil de EU met deze subsidie bereiken:   De EU is op zoek naar projecten die erop gericht zijn een aantrekkelijker klimaat te scheppen voor innovaties en groei van mkb's.

Voor welke partijen is dit programma vooral interessant:

  Mkb's met een sterke groeipotentie en internationale ambities
Bijzonderheden:   Voor de 'directe' ondersteuning (lees: met behulp van subsidies) vanuit dit programma wordt gebruik gemaakt van het 'SME-instrument', waarbij samenwerking niet verplicht is

Mkb’s met internationale ambities en veelbelovende ideeën krijgen steun van Horizon 2020. Naast subsidies (directe ondersteuning) is 600 miljoen euro beschikbaar voor indirecte ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van innovatiemanagement, IPR (intellectual property rights) en netwerken.


Horizon 2020: Innovation in SMEs

Met Innovation in SMEs ondersteunt de EU projecten die het juiste ‘klimaat’ creëren voor mkb's om te innoveren en groeien. Projecten die erop gericht zijn dit klimaat te scheppen, kunnen zich onder andere focussen op het verbeteren van innovatiemanagement in mkb’s. Zo worden innovatieprocessen beter begeleid en zijn ze vaker succesvol. Ook kunnen projecten zich toespitsen op het beheer van intellectueel eigendom, het vergroten van de ondernemersgeest, het verbreden van financieringsmogelijkheden, internationalisering, netwerking of digitalisering. Voor dit thema Innovation in SMEs is - via het mkb-instrument - subsidie beschikbaar, maar er worden ook concrete projecten opgezet waarvan het mkb kan porofiteren. 


De specialisten van PNO staan voor u klaar

PNO heeft niet alleen een slagingspercentage dat tweemaal zo hoog ligt als het Europese gemiddelde. Zo kunnen wij ook u helpen uw project tot een succes te maken.

Heeft u Horizon 2020-ambities, maak dan snel een kennismakingsafspraak.