Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Interreg - 2 Zeeen
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg 2 Zeeën

Subsidie voor internationale samenwerking


Werkt u aan een innoverend project waarmee u internationale, maatschappelijke issues aanpakt? Werkt u daarmee samen met organisaties uit Engeland, Frankrijk of België? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor subsidie uit het Interreg 2 Zeeën programma.  Er is 392 miljoen beschikbaar voor de periode 2014-2020. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Contact button        

Doel van Interreg 2 Zeeën 

De Europese Unie wil dat organisaties over de grenzen met elkaar samenwerken aan de thema’s: innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Dat gebeurt in verschillende Interreg-programma’s. Het Interreg 2 Zeeën programma biedt met name kansen voor projecten op het gebied van: 

  • creëren van grensoverschrijdende netwerken, platforms en clusters gericht op innovatie, kennisdeling en internationale samenwerking. Denk hierbij aan ‘centers of excellence’.
  • ontwikkelen van slimme innovaties zoals: technologische uitwisselingen, sociale innovatie, eco-innovatie en open innovatie.
  • het hergebruiken van energie op maritiem gebied zoals: windenergie op zee, getijden- en golfenergie.
  • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking voor transnationale oplossingen in mobiliteit en transport. Denk hierbij aan 'first and last miles', binnenvaart en elektrisch vervoer.
  • ontwikkelen van energie-efficiency. Denk hierbij aan Smart grids, lokale energieopwekking, duurzame mobiliteitsconcepten.
  • ontwikkelen en/of invoeren van nieuwe producten, diensten en processen die bijdragen milieu en klimaat ontwikkelingen zoals: bescherming tegen erosie, overstromingen, afval op zee, of projecten rondom biodiversiteit en gebruik van biomaterialen.​​

U kunt maximaal 60% van de kosten vergoed krijgen.


Voor wie is Interreg 2 Zeeën?

U kunt de Interreg 2 Zeeën- subsidie aanvragen als mkb, ontwikkelingsmaatschappij, regionale en lokale overheid, kennisinstelling, intermediaire organisatie, technologiecentrum of  onderwijsinstelling.  Belangrijk daarbij: het moet gaan om een project waarbij minimaal (!) twee partijen uit verschillende landen van het programmagebied zijn betrokken. Het gaat daarbij om: 
  • het Verenigd Koninkrijk
  • Noord-Frankrijk
  • Vlaanderen (België)
  • de gehele kustlijn van Nederland

 

Hoe werkt Interreg 2 Zeeën?

Wordt er een indieningsronde opengesteld, dan geldt een gefaseerde aanvraagprocedure. U kunt dan in eerste instantie een verkort voorstel indienen (concept note). Als dit verkorte voorstel wordt goedgekeurd door de stuurgroep, mag u een volledige aanvraag uitwerken en indienen. 

 

Interreg subsidie aanvragen

Wilt u Interreg-subsidie aanvragen? Dan kan het zijn dat uw project voor meerdere Interreg-subsidies in aanmerking komt. Er zijn namelijk verschillende Interreg-programma's, met elk een eigen doel en regio. Bepaal uw strategie dus zorgvuldig. Onze Interreg-specialist kent de beste strategieën voor Interreg-project of -activiteiten. Neem gerust contact met ons op. 

Wilt u meer weten?