Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Interreg Duitsland - Nederland

Interreg Duitsland - Nederland Het Interreg Duitsland - Nederland programma heeft een budget van 222 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020. Het programmagebied omvat delen van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en delen van de Nederlandse provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het programma draagt voor 50% bij aan de kosten. Het project moet minimaal uit twee partners uit de beide landen bestaan.

Doelen van subsidie Interreg Duitsland - Nederland

Het Interreg Duitsland – Nederland programma heeft als doel om de innovatie- en concurrentiekracht van de grensregio te verhogen en de barrièrewerking van de grens op allerlei manieren te verminderen. Het betrekken van het mkb staat daarbij centraal. Het programma richt zich op de volgende doelstellingen:

  • stimuleren van meer product- en procesinnovaties in de sectoren agribusiness, food, health & life sciences, high tech systems & materials (HTSM), transport en logistiek en energie/CO2-reductie;
  • meer product- en procesinnovaties op het gebied van CO2-reducerende technologieën;
  • vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instellingen.

Voor de eerste twee doelstellingen kan gedacht worden aan ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, de grensoverschrijdende implementatie ervan, grensoverschrijdende samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden, opschalen van pilots, energie efficiëntie en dergelijke.

Voor wie is Interreg Duitsland - Nederland?

Dit programma heeft als doelgroep onder andere het mkb, ontwikkelingsmaatschappijen, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, intermediaire organisaties, technologiecentra en onderwijsinstellingen. Bij voorkeur ziet het Duitsland - Nederland-programma betrokkenheid voor en van het mkb. U kunt doorlopend een aanvraag indienen. U stelt eerst een projectconcept op van maximaal twee A4. Wanneer het Interreg-programma uw voorstel geschikt vindt, krijgt u toegang tot het online indieningssysteem voor het indienen van een volledig uitgewerkt voorstel.

Welke Interreg-programma‘s passen bij u?

Met de verschillende Interreg-programma's, -doelen en -regio's is het van belang om uw Interreg-strategie zorgvuldig te bepalen. Te meer omdat uw project voor subsidies uit meerdere Interreg-programma's in aanmerking kan komen. Neem dan ook contact op met onze Interreg-specialist om te bespreken wat de beste Interreg-strategie is voor uw project of activiteiten.