Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Interreg - Eurregio Maas Rijn
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg Euregio Maas Rijn

Interreg Euregio Maas Rijn Het Euregio Maas Rijn programma is nog niet gereed en er is nog geen Europees budget voor de periode 2014 – 2020 bekend gemaakt. Het programmagebied beslaat delen van Nederland (Limburg en Zuidoost Brabant) en delen van België en Duitsland. Het programma draagt voor 50% bij aan de kosten. Het project moet minimaal uit 2 partners uit de beide landen bestaan.

Wilt u meer weten?

Doelen van subsidie Interreg Euregio Maas Rijn

Binnen het Euregio Maas Rijn samenwerkingsverband is een euregionaal ontwikkelingsplan opgesteld dat als basis zal dienen voor het Interreg programma: EMR2020. Dit ontwikkelingsplan kent negen prioritaire thema’s voor de samenwerking binnen de Euregio:

  • economie en innovatie;
  • arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding;
  • cultuur en toerisme;
  • gezondheidszorg;
  • veiligheid;
  • mobiliteit en infrastructuur;
  • duurzame ontwikkeling;
  • territoriale analyse;
  • belangenbehartiging en regiomarketing.
Waarschijnlijk zal een deel van deze thema’s ook een plek krijgen in het Interreg programma Euregio Maas Rijn.

Voor wie is Interreg Euregio Maas Rijn?

De doelgroepen van het programma zijn: mkb, ontwikkelingsmaatschappijen, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, intermediaire organisaties, technologiecentra en onderwijsinstellingen.  

Welke Interreg-programma‘s passen bij u?

Met de verschillende Interreg-programma's, -doelen en -regio's is het van belang om uw Interreg-strategie zorgvuldig te bepalen. Te meer omdat uw project voor subsidies uit meerdere Interreg-programma's in aanmerking kan komen. Neem dan ook contact op met onze Interreg-specialist om te bespreken wat de beste Interreg-strategie is voor uw project of activiteiten.