Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Interreg - Eurregio Maas Rijn
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg Euregio Maas-Rijn

Subsidie voor internationale samenwerking


Werkt u aan een project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van economie in de Euregio Maas-Rijn (EMR)? En ligt daarbij de nadruk op het versterken van het  technische kennisniveau en van het regionale innovatievermogen? Dan kunt u subsidie aanvragen op basis van het Interreg-EMR-programma. Het EMR-programmagebied beslaat delen van Nederland, België en Duitsland. Er is ruim  140 miljoen beschikbaar gesteld voor het EMR-tijdvak 2014-2020. Wij helpen u graag met uw aanvraag.


Contact button        

Wilt u meer weten?

Doel van Interreg Euregio Maas-Rijn

Interreg Euregio Maas-Rijn maakt deel uit van het Interreg-programma en biedt subsidiekansen voor sterke grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten die goed passen binnen de volgende thema’s: 
 
  • Innovatie: bij dit thema gaat het vooral om projecten gericht op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De nadruk ligt daarbij steeds sterk op ‘samenwerking’, denk hierbij aan kennisdeling, gezamenlijke faciliteiten en/of clustering.
  • Economie: hier ligt de nadruk op initiatieven ter ondersteuning van mkb's, nieuwe samenwerkingen tussen mkb's en de vorming van product-markt-combinaties.
  • Sociale inclusie en opleiding: dit thema draait om de aanpak van sociale knelpunten in de grensregio, denk hierbij aan: de arbeidsmarkt, uitwisselingsprogramma’s, armoede en uitsluiting.
  • Territoriale ontwikkeling: het verbeteren van overheidsdiensten in de grensregio, met name rondom een aantal typische grensregio-problemen, zoals arbeidsmarktbemiddeling, hulpverlening, medische zorg, criminaliteitsbestrijding en/of openbaar vervoer.
U kunt tot maximaal 50% van de kosten vergoed krijgen. 

Voor wie Interreg Euregio Maas-Rijn?

U kunt in aanmerking komen voor Interreg EMR als mkb, ontwikkelingsmaatschappij, regionale of lokale overheid, kennisinstelling, intermediaire organisatie, technologiecentrum of onderwijsinstelling. Het project dat u indient moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband met partijen uit minstens twee verschillende lidstaten uit het EMR-programmagebied: 
  • In Nederland: het zuiden en midden van de provincie Limburg. 
  • In België: de provincies Luik en Limburg, en de Duitstalige gemeenschap.
  • In Duitsland: Regio Aachen, Eifelkreis Bitburg-Prüm en Landkreis Vulkaaneifel.  

Hoe werkt Interreg Euregio Maas-Rijn?

Wordt er een indieningsronde opengesteld, dan geldt een gefaseerde aanvraagprocedure. U kunt dan in eerste instantie een verkort voorstel indienen ('expression of interest'). Als dit verkorte voorstel wordt goedgekeurd door de stuurgroep, mag u een volledige aanvraag uitwerken en indienen. 

Interreg subsidie aanvragen

Wilt u Interreg-subsidie aanvragen? Dan kan het zijn dat uw project voor meerdere Interreg-subsidies in aanmerking komt. Er zijn namelijk verschillende Interreg-programma's, met elk een eigen doel en regio. Bepaal uw strategie dus zorgvuldig. Onze Interreg-specialist kent de beste strategieën voor Interreg-project of -activiteiten. Neem gerust contact met ons op.