Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Interreg Europe
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg Europe

Subsidie voor kennisuitwisseling in de regio

Werkt u samen met andere organisaties in de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen? En wisselt u kennis uit over onderzoek en innovatie, concurrentie binnen mkb, koolstofarme economie, milieu of efficiënt omgaan met hulpbronnen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen uit het Interreg Europe-programma. Tot 2020 is er 359 miljoen euro beschikbaar. De volgende oproep tot het indienen van voorstellen is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018 . Wij helpen u graag met uw aanvraag.


Contact button


Wilt u meer weten?

Doel van Interreg Europe

Met Interreg Europe wil de Europese Unie kennisuitwisseling stimuleren. Organisaties uit verschillende landen wisselen kennis uit over de beste aanpak, om vervolgens actieplannen te kunnen opstellen. Hiermee leren regionale spelers van elkaar, zodat de uitvoering van regionaal beleid verbetert, dit is inclusief de Interreg en EFRO programma’s . Dit is het zogenaamde ‘policy learning’. Bij deze subsidie krijgt u tussen de 75 en 85 procent van uw projectkosten vergoed. Let op: alleen zaken als kennisuitwisseling en actieplannen worden vergoed via Interreg Europe. Voor subsidie van de uitvoering kunt u bijvoorbeeld terecht bij EFRO.

Voor wie is Interreg Europe?

U kunt subsidie aanvragen als regionale en lokale overheid, ontwikkelingsbedrijf en andere intermediaire (cluster)organisatie, onderzoeksinstelling en universiteit, thematische beleidsorganisatie en uitvoeringsorganisatie van de EFRO- en Interreg-programma’s. U moet zijn gevestigd in een van de 28 EU-landen, Zwitserland of Noorwegen. Uw project mag drie tot vijf jaar duren en moet zich bezighouden met een van de volgende thema’s:
  • versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Denk aan actieplannen op het gebied van financiële instrumenten voor innovatie-ondersteuning en het vermarkten van R&D.
  • verbeteren van het concurrentievermogen van het mkb. Bijvoorbeeld via het opstellen van actieplannen die het mkb ondersteunen bij internationalisering.
  • overgang naar een koolstofarme economie. Denk aan het opstellen van actieplannen voor lokale duurzame energieopwekking of duurzame transportoplossingen.
  • behoud en bescherming van het milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen. Ondersteuning is mogelijk voor onder andere het opstellen van actieplannen voor natuurbeheer in stedelijke gebieden en het ondersteunen van het mkb bij recycling.

Interreg Europe subsidie aanvragen 

Wilt u Interreg-subsidie aanvragen? Dan kan het zijn dat uw project voor meerdere Interreg-subsidies in aanmerking komt. Er zijn namelijk verschillende Interreg-programma's, met elk een eigen doel en regio. Bepaal uw strategie dus zorgvuldig. Onze Interreg-specialist kent de beste strategieën voor Interreg-project of -activiteiten. Neem gerust contact met ons op.