Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Interreg Europe
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg Europe

Interreg Europe Het Interreg Europe-programma is een “policy learning” programma: regionale spelers leren van elkaar zodat de uitvoering van regionaal beleid verbetert voor onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van het mkb, koolstofarme economie en milieu en de efficiënte omgang met hulpbronnen. Organisaties uit alle 28 EU-landen kunnen aan het Interreg Europe programma meedoen. Ook partijen uit Zwitserland en Noorwegen kunnen deelnemen. Het budget voor Interreg Europe in de periode 2014-2020 is 359 miljoen euro. De subsidie uit het Interreg Europe programma bedraagt tussen de 75% en de 85% en is bedoeld om kennis uit te wisselen over de beste aanpak en daarna actieplannen op te stellen. Er is geen subsidie voor de uitvoering van de actieplannen; dit moet komen uit bijvoorbeeld de EFRO programma’s.

Wilt u meer weten?

Doelen van subsidie Interreg Europe

Interreg Europe subsidieert projecten van organisaties die gedurende drie tot vijf jaar samenwerken om van elkaar te leren en daarmee actieplannen op te stellen om de uitvoering van beleid op de volgende thema’s te verbeteren:

  • versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Denk aan actieplannen op het gebied van financiële instrumenten voor innovatie ondersteuning en het vermarkten van R&D;
  • verbeteren van het concurrentievermogen van het mkb, bijvoorbeeld via het opstellen van actieplannen die het mkb ondersteunen bij internationalisering;
  • overgang naar een koolstofarme economie; denk aan het opstellen van actieplannen voor lokale duurzame energieopwekking of duurzame transportoplossingen;
  • behoud en bescherming van het milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen. Ondersteuning is mogelijk voor onder andere het opstellen van actieplannen voor natuurbeheer in stedelijke gebieden en het ondersteunen van het mkb bij recycling.

Voor wie is Interreg Europe?

Subsidie uit het Interreg Europe programma gaat naar regionale en lokale overheden, ontwikkelingsbedrijven en andere intermediaire (cluster) organisaties, onderzoeksinstellingen en universiteiten, thematische beleidsorganisaties en de uitvoeringsorganisaties van de EFRO- en Interreg-programma’s.  Vanaf 1 maart tot en met 30 juni 2017 kunt u weer nieuwe aanvragen indienen voor Interreg Europe.

Welke Interreg-programma‘s passen bij u?

Met de verschillende Interreg-programma's, -doelen en -regio's is het van belang om uw Interreg-strategie zorgvuldig te bepalen. Te meer omdat uw project voor subsidies uit meerdere Interreg-programma's in aanmerking kan komen. Neem dan ook contact op met onze Interreg-specialist om te bespreken wat de beste Interreg-strategie is voor uw project of activiteiten.