Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Interreg - Noordwest Europa
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg Noord West Europa (NWE)

Interreg Noord West Europa Het Interreg NWE programma heeft een budget van 396 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020. Alle Nederlandse provincies - behalve de drie noordelijke - kunnen meedoen aan Interreg NWE. Het programmagebied beslaat verder regio’s in Duitsland en Frankrijk en geheel België, Ierland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en ook Zwitserland. Om in aanmerking te komen voor subsidie (maximaal 60% van de kosten) moeten projecten bestaan uit minimaal drie organisaties uit verschillende NWE-landen.

Wilt u meer weten?

Doelen van subsidie Interreg NWE

Het Interreg NWE programma heeft, binnen de drie thema’s innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen, vijf specifieke doelstellingen:

  • bevorderen van de innovatieprestaties in het NWE gebied via internationale samenwerking (ook sociale innovatie en procesinnovatie);
  • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking voor de implementatie van CO2 -, energie- en klimaatbeleid en strategieën;
  • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking voor de invoering van koolstofarme technologieën, producten of diensten;
  • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking voor transnationale oplossingen in mobiliteit en transport en
  • het optimaliseren van (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen in het NWE-gebied via internationale samenwerking (bijvoorbeeld eco-innovaties of circulaire economie).

Voor wie is Interreg NWE?

NWE is bedoeld voor het bedrijfsleven / mkb's, ontwikkelingsmaatschappijen, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, intermediaire organisaties, woningbouwcorporaties en NGO’s. Samenwerkingsverbanden waarbij ook de eindgebruiker betrokken is, hebben een streepje voor. Fundamenteel onderzoek is niet mogelijk. Wel het implementeren van oplossingen, het uitrollen of testen van bewezen technologie en transnationale living labs. Indiening vindt gefaseerd plaats. U dient dus eerst een projectidee in. Indien het Interreg-programma uw voorstel geschikt vindt, wordt u uitgenodigd voor het indienen van een volledige aanvraag. Voor de eerste fase kunt u tot en met 24 mei 2017 een aanvraag indienen.

Welke Interreg-programma‘s passen bij u?

Met de verschillende Interreg-programma's, -doelen en -regio's is het van belang om uw Interreg-strategie zorgvuldig te bepalen. Te meer omdat uw project voor subsidies uit meerdere Interreg-programma's in aanmerking kan komen. Neem dan ook contact op met onze Interreg-specialist om te bespreken wat de beste Interreg-strategie is voor uw project of activiteiten.