Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Interreg - Noordwest Europa
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg Noord West Europa (NWE)

Subsidie voor samenwerking in Noordwest Europa 


Werkt u aan een project op het gebied van innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen? En werken in uw project minimaal drie organisaties uit verschillende landen in Noordwest Europa? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen via het programma Interreg Noordwest Europa (NWE). In deze subsidie is 396 miljoen euro beschikbaar. Een volgende oproep tot het indienen van voorstellen sluit in november 2017. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

 

Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van Interreg NWE

De Europese Unie wil dat organisaties over de grenzen met elkaar samenwerken aan de thema’s: innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Dat gebeurt in verschillende Interreg-programma’s. Het Interreg NWE-programma richt zich op vijf specifieke doelstellingen:
 • bevorderen van de innovatieprestaties in het NWE gebied via internationale samenwerking (ook sociale innovatie en procesinnovatie)
 • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking voor de implementatie van CO2 -, energie- en klimaatbeleid en strategieën
 • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking voor de invoering van koolstofarme technologieën, producten of diensten
 • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking voor transnationale oplossingen in mobiliteit en transport
 • het optimaliseren van (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen in het NWE-gebied via internationale samenwerking (bijvoorbeeld eco-innovaties of circulaire economie)
U kunt maximaal 60 procent van de kosten vergoed krijgen.

Voor wie is Interreg NWE?

U kunt Interreg NWE-subsidie aanvragen als mkb, ontwikkelingsmaatschappij, regionale en lokale overheid, kennisinstelling, intermediaire organisatie, woningbouwcorporatie en NGO. U moet dan samenwerken met minimaal drie organisaties uit verschillende NWE-landen: 
 • Nederland (behalve Friesland, Groningen en Drenthe)
 • Regio’s in Duitsland 
 • Regio’s in Frankrijk 
 • België
 • Ierland
 • Luxemburg
 • het Verenigd Koninkrijk 
 • Zwitserland
Samenwerkingsverbanden waarbij ook de eindgebruiker betrokken is, hebben een streepje voor. Fundamenteel onderzoek is niet mogelijk. Wel het implementeren van oplossingen, het uitrollen of testen van bewezen technologie en transnationale living labs. 

Hoe werkt Interreg NWE?

Wordt er een indieningsronde opengesteld, dan geldt een gefaseerde aanvraagprocedure. U kunt dan in eerste instantie een verkort voorstel indienen (concept note). Als dit verkorte voorstel wordt goedgekeurd door de stuurgroep, mag u een volledige aanvraag uitwerken en indienen. 
 

Interreg subsidie aanvragen 

Wilt u Interreg-subsidie aanvragen? Dan kan het zijn dat uw project voor meerdere Interreg-subsidies in aanmerking komt. Er zijn namelijk verschillende Interreg-programma's, met elk een eigen doel en regio. Bepaal uw strategie dus zorgvuldig. Onze Interreg-specialist kent de beste strategieën voor Interreg-project of -activiteiten. Neem gerust contact met ons op.