Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Interreg - Noordzee regio
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg Noordzee Regio (NSR)

Het Interreg Noordzee Regio (NSR) programma heeft een budget van 167 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020. Organisaties uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland mogen meedoen aan het Interreg NSR programma. Het programmagebied beslaat verder regio’s in België, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Denemarken en Noorwegen doen in hun geheel mee. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten bestaan uit minimaal drie organisaties uit verschillende NSR-landen.

Wilt u meer weten?

Doelen van subsidie Interreg NSR

Het Interreg NSR programma richt zich op acht specifieke doelstellingen:

  • stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven, kennisinstituten, overheid en eindgebruikers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
  • verbeteren van de mogelijkheden van regio's om innovatie te ondersteunen en te stimuleren;
  • ondersteunen van de overheid in innovatiegericht inkopen en verbetering van dienstverlening;
  • ontwikkelen en invoeren van diensten en processen die de CO2-uitstoot terugdringen;
  • testen van nieuwe en verbeteren van bestaande aanpak om NSR klimaatbestendiger te maken;
  • ontwikkelen en/of invoeren van nieuwe producten, diensten en processen die bijdragen aan de vergroening van de economie in de regio;
  • testen van nieuwe transport- en logistieke oplossingen, en zo voorkomen dat grote vrachtvolumes niet meer over de weg worden vervoerd;
  • stimuleren van het gebruik en het toepassen van duurzame oplossingen voor goederen- en personenvervoer.

Voor wie is Interreg NSR?

Interreg NSR heeft als doelgroep onder ander het bedrijfsleven / mkb, ontwikkelingsmaatschappijen, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, intermediaire organisaties, woningbouwcorporaties en NGO’s. Het Interreg NSR programma heeft een voorkeur voor projecten die “resultaat” laten zien: implementeren, introduceren, ontwikkelen en testen.

Wanneer er een indieningsronde wordt opengesteld, geldt er een gefaseerde aanvraagprocedure. U kunt dan in eerste instantie een verkort voorstel ('expression of interest') indienen. Als dit verkorte voorstel wordt goedgekeurd door de stuurgroep mag u een volledige aanvraag uitwerken en indienen. 

Welke Interreg-programma‘s passen bij u?

Met de verschillende Interreg-programma's, -doelen en -regio's is het van belang om uw Interreg-strategie zorgvuldig te bepalen. Te meer omdat uw project voor subsidies uit meerdere Interreg-programma's in aanmerking kan komen. Neem dan ook contact op met onze Interreg-specialist om te bespreken wat de beste Interreg-strategie is voor uw project of activiteiten.