Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Interreg Noordzee Regio (NSR)

Subsidie voor kennisuitwisseling in de regio Noordzee

 

Werkt u aan een project op het gebied van innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen? En werken er in uw project minimaal drie organisaties rondom de Noordzee? Dan kunt u wellicht subsidie aanvragen in het programma Interreg Noordzee Regio (NSR). In dit programma is 167 miljoen euro beschikbaar tot 2020. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Contact button

Doel van Interreg Noordzee Regio

De Europese Unie wil dat organisaties over de grenzen met elkaar samenwerken aan de thema’s: innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Dat gebeurt in verschillende Interreg-programma’s. Het Interreg NSR-programma richt zich op acht specifieke doelstellingen: 

 • stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven, kennisinstituten, overheid en eindgebruikers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 • verbeteren van de mogelijkheden van regio's om innovatie te ondersteunen en te stimuleren
 • ondersteunen van de overheid in innovatiegericht inkopen en verbetering van dienstverlening
 • ontwikkelen en invoeren van diensten en processen die de CO2-uitstoot terugdringen
 • testen van nieuwe en verbeteren van bestaande aanpak om NSR klimaatbestendiger te maken
 • ontwikkelen en/of invoeren van nieuwe producten, diensten en processen die bijdragen aan de vergroening van de economie in de regio
 • testen van nieuwe transport- en logistieke oplossingen, en zo voorkomen dat grote vrachtvolumes niet meer over de weg worden vervoerd
 • stimuleren van het gebruik en het toepassen van duurzame oplossingen voor goederen- en personenvervoer

 

Voor wie is Interreg NSR?

U kunt Interreg NSR-subsidie aanvragen als mkb, ontwikkelingsmaatschappij, regionale en lokale overheid, kennisinstelling, intermediaire organisatie, woningbouwcorporatie en NGO. Uw project moet bestaan uit minimaal drie organisaties uit een van de NSR-landen:

 • Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland)
 • regio’s in België
 • regio’s in Duitsland
 • regio’s in Zweden 
 • regio’s in het Verenigd Koninkrijk
 • Denemarken
 • Noorwegen

Het Interreg NSR programma heeft een voorkeur voor projecten die ‘resultaat’ laten zien: implementeren, introduceren, ontwikkelen en testen.

 

Hoe werkt Interreg NSR?

Wordt er een indieningsronde opengesteld, dan geldt een gefaseerde aanvraagprocedure. U kunt dan in eerste instantie een verkort voorstel indienen ('expression of interest'). Als dit verkorte voorstel wordt goedgekeurd door de stuurgroep, mag u een volledige aanvraag uitwerken en indienen. 

 

Interreg subsidie aanvragen 

Wilt u Interreg-subsidie aanvragen? Dan kan het zijn dat uw project voor meerdere Interreg-subsidies in aanmerking komt. Er zijn namelijk verschillende Interreg-programma's, met elk een eigen doel en regio. Bepaal uw strategie dus zorgvuldig. Onze Interreg-specialist kent de beste strategieën voor Interreg-project of -activiteiten. Neem gerust contact met ons op.