Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Interreg Noordzee Regio (NSR)

Subsidie voor kennisuitwisseling in de regio Noordzee

 

Werkt u aan een project op het gebied van innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen? En werken in uw project minimaal drie organisaties rondom de Noordzee? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen in het programma Interreg Noordzee Regio (NSR). In dit programma is 167 miljoen euro beschikbaar tot 2020. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Contact button

Doel van Interreg Noordzee Regio

De Europese Unie wil dat organisaties over de grenzen met elkaar samenwerken aan de thema’s innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Dat gebeurt in verschillende Interreg-programma’s. Het Interreg NSR-programma richt zich op acht specifieke doelstellingen: 

 • stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven, kennisinstituten, overheid en eindgebruikers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 • verbeteren van de mogelijkheden van regio's om innovatie te ondersteunen en te stimuleren
 • ondersteunen van de overheid in innovatiegericht inkopen en verbetering van dienstverlening
 • ontwikkelen en invoeren van diensten en processen die de CO2-uitstoot terugdringen
 • testen van nieuwe en verbeteren van bestaande aanpak om NSR klimaatbestendiger te maken
 • ontwikkelen en/of invoeren van nieuwe producten, diensten en processen die bijdragen aan de vergroening van de economie in de regio
 • testen van nieuwe transport- en logistieke oplossingen, en zo voorkomen dat grote vrachtvolumes niet meer over de weg worden vervoerd
 • stimuleren van het gebruik en het toepassen van duurzame oplossingen voor goederen- en personenvervoer

 

Voor wie is Interreg NSR?

U kunt Interreg NSR-subsidie aanvragen als mkb, ontwikkelingsmaatschappij, regionale en lokale overheid, kennisinstelling, intermediaire organisatie, woningbouwcorporatie en NGO. Uw project moet bestaan uit minimaal drie organisaties uit een van de NSR-landen:

 • Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland)
 • regio’s in België
 • regio’s in Duitsland
 • regio’s in Zweden 
 • regio’s in het Verenigd Koninkrijk
 • Denemarken
 • Noorwegen

Het Interreg NSR programma heeft een voorkeur voor projecten die ‘resultaat’ laten zien: implementeren, introduceren, ontwikkelen en testen.

 

Hoe werkt Interreg NSR?

Wordt er een indieningsronde opengesteld, dan geldt een gefaseerde aanvraagprocedure. U kunt dan in eerste instantie een verkort voorstel indienen ('expression of interest'). Als dit verkorte voorstel wordt goedgekeurd door de stuurgroep, mag u een volledige aanvraag uitwerken en indienen. 

 

Interreg subsidie aanvragen 

Wilt u Interreg-subsidie aanvragen? Dan kan het zijn dat uw project voor meerdere Interreg-subsidies in aanmerking komt. Er zijn namelijk verschillende Interreg-programma's, met elk een eigen doel en regio. Bepaal uw strategie dus zorgvuldig. Onze Interreg-specialist kent de beste strategieën voor Interreg-project of -activiteiten. Neem gerust contact met ons op.