Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Interreg Vlaanderen - Nederland

Subsidie samenwerking in Vlaanderen – Nederland


Werkt u aan een innoverend project dat bijdraagt aan de verbetering van milieu en leefbaarheid van de regio Vlaanderen – Zuid-Nederland? Werken er bovendien twee organisaties uit een van beide regio’s mee aan dit project? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor subsidie via het Interreg Vlaanderen – Nederland programma. In de periode 2014-2020 is er 152 miljoen vrijgesteld voor dit programma. 

Contact button

Doel van Interreg Vlaanderen – Nederland? 

De Europese unie wil dat organisaties binnen de regio Vlaanderen en Nederland gaan samenwerken aan de thema’s: innovatie, koolstofarme economie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Dat gebeurt in verschillende Interreg-programma’s. Het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland biedt met name kansen voor projecten op de volgende gebieden: 
 
  • innoveren en onderzoeken bij projecten die bestaan uit gezamenlijke faciliteiten en het vormen van nieuwe samenwerkingen. Denk hierbij aan kennisdeling of product-marktcombinaties uit proeftuinen en/of living labs. 
  • innoveren in energie-efficiency, duurzame energie en energiebesparing. Denk hierbij aan pilots, demonstraties, energieclusters of vernieuwde technieken voor openbare gebouwen en infrastructuur en de woningbouwsector.
  • beschermen van de biodiversiteit, bodem en ecosystemen. Denk hierbij aan technieken gericht op het efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen. 
  • verbeteren van de arbeidsmobiliteit. Denk hierbij aan arbeidsmarkt-gerelateerde knelpunten in de grensregio bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeidsbemiddeling. 
U kunt maximaal 50% van de kosten vergoed krijgen.  

Voor wie is Interreg Vlaanderen – Nederland?

U kunt de Interreg Vlaanderen – Nederland subsidie aanvragen als mkb, ontwikkelingsmaatschappij, regionale en lokale overheid, kennisinstelling, intermediaire organisatie, technologiecentrum en onderwijsinstelling. Een project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband met minimaal twee organisaties uit de regio Vlaanderen – Nederland: 
  • Zeeland
  • Noord-Brabant
  • Limburg (NL en BE)
  • West- en Oost-Vlaanderen
  • Antwerpen
  • Vlaams Brabant

Hoe werkt Interreg Vlaanderen – Nederland?

Wordt er een indieningsronde opengesteld, dan geldt een gefaseerde aanvraagprocedure. U kunt dan in eerste instantie een verkort voorstel indienen (concept note). Als dit verkorte voorstel wordt goedgekeurd door de stuurgroep, mag u een volledige aanvraag uitwerken en indienen. 
 

Interreg subsidie aanvragen 

Wilt u Interreg-subsidie aanvragen? Dan kan het zijn dat uw project voor meerdere Interreg-subsidies in aanmerking komt. Er zijn namelijk verschillende Interreg-programma's, met elk een eigen doel en regio. Bepaal uw strategie dus zorgvuldig. Onze Interreg-specialist kent de beste strategieën voor Interreg-project of -activiteiten. Neem gerust contact met ons op.