Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Interreg - Vlaanderen-Nederland
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg Vlaanderen - Nederland

Het Interreg Vlaanderen – Nederland programma heeft een budget van 152 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020. Het programmagebied beslaat de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en in België een groot deel van Vlaanderen. Het programma draagt voor 50% bij aan de kosten. Het project moet minimaal uit twee partners uit de beide landen bestaan.

Wilt u meer weten?

Doelen van subsidie Interreg Vlaanderen - Nederland

Het Interreg programma Vlaanderen – Nederland kent de volgende doelstellingen:

  • stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door uitbreiding van infrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen;
  • valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen;
  • bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven en in openbare infrastructuur, inclusief de woningbouwsector;
  • innovatie voor koolstofarme technologie en voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met hulpbronnen;
  • beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, en ecosysteemdiensten;
  • het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in bedrijven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen;
  • verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio.

Voor wie is Interreg Vlaanderen - Nederland?

Dit programma heeft als doelgroep onder ander het mkb, ontwikkelingsmaatschappijen, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, intermediaire organisaties, technologiecentra en onderwijsinstellingen. Nieuwe projectideeën kunt u indienen via het e-loket. Binnen enkele maanden wordt u dan geïnformeerd of u het idee verder mag ontwikkelen tot een volledige aanvraag.   

Welke Interreg-programma‘s passen bij u?

Met de verschillende Interreg-programma's, -doelen en -regio's is het van belang om uw Interreg-strategie zorgvuldig te bepalen. Te meer omdat uw project voor subsidies uit meerdere Interreg-programma's in aanmerking kan komen. Neem dan ook contact op met onze Interreg-specialist om te bespreken wat de beste Interreg-strategie is voor uw project of activiteiten.