Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Interreg Vlaanderen - Nederland

Het Interreg Vlaanderen – Nederland programma heeft een budget van 152 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020. Het programmagebied beslaat de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en in België een groot deel van Vlaanderen. Het programma draagt voor 50% bij aan de kosten. Het project moet minimaal uit twee partners uit de beide landen bestaan.

Doelen van subsidie Interreg Vlaanderen - Nederland

Het Interreg programma Vlaanderen – Nederland kent de volgende doelstellingen:

  • stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door uitbreiding van infrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen;
  • valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen;
  • bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven en in openbare infrastructuur, inclusief de woningbouwsector;
  • innovatie voor koolstofarme technologie en voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met hulpbronnen;
  • beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, en ecosysteemdiensten;
  • het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in bedrijven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen;
  • verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio.

Voor wie is Interreg Vlaanderen - Nederland?

Dit programma heeft als doelgroep onder ander het mkb, ontwikkelingsmaatschappijen, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, intermediaire organisaties, technologiecentra en onderwijsinstellingen. Nieuwe projectideeën kunt u indienen via het e-loket. Binnen enkele maanden wordt u dan geïnformeerd of u het idee verder mag ontwikkelen tot een volledige aanvraag.   

Welke Interreg-programma‘s passen bij u?

Met de verschillende Interreg-programma's, -doelen en -regio's is het van belang om uw Interreg-strategie zorgvuldig te bepalen. Te meer omdat uw project voor subsidies uit meerdere Interreg-programma's in aanmerking kan komen. Neem dan ook contact op met onze Interreg-specialist om te bespreken wat de beste Interreg-strategie is voor uw project of activiteiten.