Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie

Ruime EU-subsidie voor grote milieu- en klimaatprojecten

 

Werkt u aan technieken of producten die een bijdrage leveren aan Europese natuur- en milieudoelen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen vanuit het LIFE-programma. Binnen het programma LIFE Milieu is in 2017 ruim 290 miljoen euro beschikbaar. LIFE Klimaatactie stelt ruim 82 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan oplopen tot 60 procent van uw projectkosten! Er zijn jaarlijkse rondes met verschillende deadlines. Wij helpen u graag om een kansrijke subsidieaanvraag op te stellen.


 

Contact button

Doel van LIFE

De Europese Unie wil milieu- en klimaatinitiatieven stimuleren. Dat gebeurt via het LIFE-programma. LIFE ondersteunt projecten van bedrijven en overheden op het gebied van klimaatverandering, grondstofefficiency, natuurbehoud en biodiversiteit. Zo hoopt de EU dat organisaties een bijdrage leveren aan Europese natuur- en milieudoelen.

 

Voor wie is LIFE?

U kunt LIFE subsidie aanvragen als bedrijf, overheid of non-gouvernementele organisatie (NGO). Samenwerken met andere (internationale) partijen is niet verplicht, maar vergroot de kans dat u subsidie krijgt aanzienlijk. LIFE moedigt vooral samenwerking aan tussen mkb’s en regionale overheden. De EU kijkt onder andere naar de volgende criteria:
de omvang van het Europese milieuprobleem dat uw project gaat oplossen
technische en financiële samenhang en kwaliteit van uw aanvraag

de Europese dimensie van uw project


LIFE subsidie aanvragen

Heeft u een project waarvan u denkt dat het in aanmerking komt voor LIFE, of bent u al betrokken bij een LIFE-project? Zorg dan voor focus. Er is namelijk grote concurrentie bij het aanvragen van LIFE-subsidie. Onze LIFE-specialisten hebben veel ervaring met klimaat- en milieu-initiatieven. Vraag ons gerust om advies over samenwerkings