Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

LIFE
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

LIFE: ruime EU-subsidie voor grote milieu- en klimaatprojecten

Een bijdrage leveren aan de Europese natuur- en milieudoelen kan op veel manieren. De herinrichting van natuurgebied of een technologisch vernieuwende manier om warmte uit afval te winnen. Onze consultants komen in aanraking met de meest uiteenlopende milieu- en klimaatinitiatieven. Als zo’n project ook nog een behoorlijke omvang heeft, dan gaan bij ons alle ‘LIFE-bellen’ rinkelen! Want zo’n subsidiekans willen wij u niet onthouden. Binnen het programma LIFE Milieu is 290 miljoen euro beschikbaar. LIFE Klimaatactie stelt 82 miljoen beschikbaar. Er zijn verschillende deadlines per programma. De eerste deadline is op 7 september 2017.

Wilt u meer weten?


Bij LIFE samenwerking niet verplicht, wel raadzaam

Met het subsidieprogramma LIFE steunt de Europese Unie projecten van bedrijven en overheden op het gebied van klimaatverandering, grondstofefficiency, natuurbehoud en biodiversiteit. Dit is een breed gebied – en daarom is LIFE ook zo interessant! Vooral ook omdat samenwerkingen tussen mkb’s en lokale of regionale overheden – waar veel potentiële LIFE-projecten worden opgezet – in het bijzonder wordt aangemoedigd.

De EU beoordeelt een LIFE-subsidieaanvraag vooral op de omvang van het Europese milieuprobleem dat opgelost gaat worden. Een voorstel dat wordt ingediend moet op het gebied van technische en financiële samenhang en kwaliteit uitstekend ‘scoren’. En men kijkt naar de Europese dimensie van uw project. Een project dat in aanmerking komt voor LIFE heeft dus al gauw een behoorlijke omvang. Maar eenmaal goedgekeurd kan de subsidie oplopen tot 60%!

Samenwerking met één of meer partijen is niet verplicht. Onze ervaring is wel dat deelname van één of meerdere internationale samenwerkingspartners de slaagkans van uw aanvraag aanzienlijk vergroot.

Succesvolle LIFE projecten van PNO

Attero – Pure Copper Recovery (2014)

Omdat de voorraad kopererts uitgeput raakt, is koperwinning is een energie verbruiker en een grondverontreiniger waarbij milieu zwaar belast wordt. Bij het pure Copper Revovery project heeft Attero een oplossing gevonden om koper te recyclen. Met deze oplossing wordt de end of life recycling rate van koper meer dan 45%. In samenwerking met PNO Consultants heeft Attero een toewijzing gekregen van de LIFE+ subsidie voor hun project.

Croda - QUARTERBACK for LIFE (2013)

In 2013 heeft PNO een succesvolle aanvraag voor Croda gedaan. De belangrijkste doelstelling van dit project is om de ecologische gevolgen van de productie van ruwe glycerine te verminderen in de oleochemische industrie. Het doel is om zowel de technische en economische haalbaarheid aan te tonen van de exploitatie van een proces waarin ruwe glycerine wordt gebruikt als de enige grondstof voor biogas, zodat oleochemieproducenten hun co2 uitstoot met 25% verminderen.

Fujifilm – LIFE Green Plasma Project (2012)

PNO heeft Fujifilm succesvol geholpen bij de aanvraag van de LIFE Subsidie bij het LIFE Green Plasma Project. In dit project heeft Fujifilm een platform ontwikkeld, waarbij gedemonstreerd wordt hoe op een milieuvriendelijke manier ‘flexible electronics’ kunnen worden geproduceerd. Bij deze technologie wordt (vacuüm PE-CVD) vervangen door een efficiënter proces (APG-CVD), wat, naar verwachting, zal leiden tot een vermindering van de grondstofgebruik en de CO2-uitstoot van meer dan 90%.


Wij kunnen u helpen met samenwerking en aanvragen

Doordat het LIFE-programma zo’n brede insteek heeft, is focus belangrijk. De concurrentie is namelijk moordend. In 2013 zijn bijvoorbeeld meer dan 1400 subsidieaanvragen ingediend, en slechts 225 gehonoreerd. Wanneer u op vernieuwende manier een groot Europees milieuprobleem wil gaan oplossen en bij voorkeur in internationale samenwerking, dan heeft dat zeker een positief effect op de slaagkans van uw aanvraag. Met een slagingspercentage dat met 54% in 2013 ruim 3 keer boven het marktgemiddelde lag, kunnen wij weten dat dit belangrijk is. Heeft u een project waarvan u denkt dat het in aanmerking komt voor LIFE, of bent u al betrokken bij een LIFE-project? Vraag onze LIFE-specialist dan eens om advies.