Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

SME-Instrument
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Horizon 2020 toegankelijk voor mkb met SME-instrument

Miljarden euro’s aan innovatiesubsidie, maar niet voor het mkb? Die kritiek op Europese kaderprogramma’s was de afgelopen jaren misschien terecht. Maar met het SME-instrument, onderdeel van Horizon 2020, is de drempel aanzienlijk verlaagd voor mkb’s die (nog) niet zijn ingevoerd in het Europese.

Wilt u meer weten?


Kernwoorden van het SME-instrument zijn baanbrekend, innovatief en internationaal

De EU zoekt nadrukkelijk naar mkb’s die een actieve bijdrage willen leveren aan haar innovatiedoelen. Als u zich tot dergelijke doelen aangetrokken voelt, dan voldoet u vrijwel als vanzelf aan een ‘zachte’ maar toch wel belangrijke eis: u bent internationaal georiënteerd. Kort gezegd, zoekt de EU alleen naar de allerbeste ideeën. Niet gek, aangezien de doelen op gebieden als milieu, gezondheid en veiligheid ronduit grensverleggend zijn!


Samenwerking niet verplicht!

Afhankelijk van de fase waarin uw innovatie verkeert, kunt u een beroep doen op één van de drie fasen van het SME-instrument:

  • fase 1: een (vast) subsidiebedrag van 50.000 euro voor de eerste stappen in een innovatietraject, zoals een haalbaarheidsonderzoek, risicoanalyse of IP-strategie
  • fase 2: subsidie die kan oplopen tot 2,5 miljoen euro voor de stappen om het idee gereed te maken voor marktintroductie; denk aan doorontwikkeling, testen, pilot en opschaling
  • fase 3: u ontvangt financiële steun in de vorm van een lening, krediet of participatie voor de verdere commerciële uitrol

Tijdens deze fases kunt u aanvullende ondersteuning krijgen, via bijvoorbeeld netwerken en training, om de innovatie tot een commercieel succes te voldragen. Nieuw voor Europese subsidiebegrippen is ook dat samenwerking niet verplicht is.  


Europa heeft de deur nu echt open gezet voor innovatieve mkb’s. Ook voor ú?