Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Life Sciences & Health

In Life Sciences & Health werken veel partijen samen aan veelbelovende innovaties. De Europese Unie en andere overheden stellen subsidies beschikbaar aan universitaire medische centra, medtech- en biotechnologische bedrijven, farmaceutische bedrijven, zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en zelfs ICT-bedrijven. Onze experts adviseren u hierover graag.