Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Innovatiebox
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Innovatiebox verlaagt uw vennootschapsbelasting

Met de Innovatiebox betaalt u effectief 5% vennootschapsbelasting over het deel van de winst dat toe te rekenen is aan uw octrooi of WBSO-activiteiten. Deze fiscale regeling kan u een groot voordeel opleveren en is dan ook buitengewoon interessant voor het innovatieve bedrijfsleven. 

Contact button


Wilt u meer weten?


Innovatiebox aanvragen?

De winst die u maakt met uw innovatie wordt tegen een effectief belastingtarief van 5% in plaats van 25% belast. Een voordeel van 80%! De Innovatiebox kan u dus een omvangrijk financieel voordeel opleveren en kent in principe geen maximum. Om een verzoekschrift tot toepassing van de Innovatiebox in te dienen, heeft u een S&O-verklaring, kwekersrechten of een octrooi nodig.


De Belastingdienst & PNO

De Belastingdienst beoordeelt de aanvragen voor toepassing van de Innovatiebox. Sinds de start van de Innovatiebox in 2007 hebben wij meer dan 200 trajecten met succes begeleid. Daaruit zijn goede en effectieve contacten met de Belastingdienst ontstaan. Onze ervaren fiscalisten zijn gespecialiseerd in het maken van meerjarige Innovatieboxafspraken met de Belastingdienst. Wij hebben door ons specialisme in de WBSO en kennis van innovaties een aanpak ontwikkeld die tot zeer goede resultaten heeft geleid. Wij kunnen zelfs een deel van onze vergoeding aan het resultaat verbinden dat wij voor u behalen.


Toekomst Innovatiebox

In het belastingplan 2017 stelt de overheid nu voor om de regeling aan te passen. Voor kleinere ondernemingen is de WBSO straks het enige toegangsticket. Grotere ondernemingen hebben straks een dubbel toegangsticket nodig. Naast de WBSO is voor hen namelijk ook één van de volgende zaken vereist:

  • een octrooi
  • kwekersrecht
  • programmatuur
  • een vergunning om geneesmiddelen op te markt te brengen
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie
  • een aanvullend beschermingscertificaat.
Voor grotere bedrijven kwalificeren ook de activa die met deze zaken samenhangen, of als zij een exclusieve licentie hebben voor het gebruik van de voornoemde zaken. Een onderneming is klein als de voordelen uit de innovatieve activa, vermeerderd met kosten ter verwerving van deze voordelen over het huidige jaar en de 4 voorafgaande jaren, samen lager zijn dan 37,5 miljoen euro. Dat is dus gemiddeld 7,5 miljoen euro per jaar. Ook moet de netto-omzet van de groep in die 5 jaren lager zijn dan 250 miljoen euro. Dat is dus gemiddeld 50 miljoen euro per jaar.

Meer uit de Innovatiebox halen?

De Innovatiebox is een fiscale kans die u echt niet mag laten liggen. Om tot een goede Innovatieboxafspraak te komen, is het wel van belang de Innovatiebox niet los te zien van uw S&O-werkzaamheden binnen de WBSO. De samenhang tussen de fiscale WBSO-subsidie en Innovatiebox doet er toe in uw aanvraagmethodiek. Als WBSO-marktleider zijn wij zeer succesvol gebleken in het aanvragen van Innovatieboxen met een bovengemiddeld resultaat. Wij laten u daarom graag zien hoe dat werkt.

 Vraag ons gratis Innovatiebox-adviesuur aan.