Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
MKB-forfait
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

MKB-forfait levert voordeel (tot wel 25.000 euro)

Met het MKB-forfait wordt de Innovatiebox toegankelijker gemaakt voor bedrijven met beperktere winsten en met relatief weinig speur- en ontwikkelingswerk. Het MKB-forfait kan worden gezien als een ‘Innovatiebox light’ versie. Het geeft de mogelijkheid voor bedrijven om 25% van hun fiscale winst - jaarlijks tot maximaal € 25.000 - in de Innovatiebox onder te brengen. Voor deze winst geldt ook het lage belastingtarief van 5%.

Wilt u meer weten?


MKB-forfait toepassen?

Als u het MKB-forfait wilt toepassen, moet u kunnen aantonen dat er in uw onderneming sprake is van immaterieel actief. Hoe u dat doet, leggen wij u graag uit.


Meer uit het forfait halen?

Of het MKB-forfait voor u de beste optie is, of dat een regulier Innovatiebox verzoek passender is, wordt helder door een analyse van uw specifieke situatie. U krijgt daarmee inzicht in het mogelijk te behalen fiscale voordeel. Op basis van deze informatie kunt u onderbouwd beslissen of u het forfait wilt toepassen of dat u wilt gaan voor een reguliere Innovatiebox.


Gratis advies voor Innovatiebox en forfait

In ons gratis adviesuur  nemen wij u graag mee in de overwegingen die relevant zijn om de juiste keuze te maken. Soms is het raadzaam nog enkele jaren van het forfait gebruik te maken voordat u de regulier Innovatiebox aanvraagt. Met meer dan 10.000 WBSO-aanvragen en meer dan 175 Innovatiebox-trajecten als ervaring hopen wij dat u het gesprek met ons aangaat.