Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

IPC voor gezamenlijke mkb-innovaties

Met de InnovatiePrestatieContracten (IPC) kunnen samenwerkende mkb's in dezelfde regio, keten of branche subsidie krijgen voor het uitvoeren van een meerjarig innovatietraject. Kennisoverdracht speelt hierbij een belangrijke rol. 


Contact buttonGezamenlijke innovatie staat centraal

Binnen IPC kunnen samenwerkingsverbanden van zo’n 10 tot 20 niet met elkaar verbonden mkb’s subsidie krijgen voor hun innovatieproject.  Het uitvoeren van gezamenlijke innovaties staat centraal. Er is echter ook ruimte voor het uitvoeren van 'eigen' innovaties door de individuele mkb's. Het samenwerkingsverband moet de samenhang tussen deze verschillende individuele innovatieplannen beschrijven in een overkoepelend plan. Het moet een organisatie zijn die zich structureel bezighoudt met het behartigen van ondernemersbelangen, bijvoorbeeld een brancheorganisatie. 


Profiteert u van de IPC?

IPC  is er voor gezamenlijke innovatieprojecten waarbij de subsidie voor de projectleider maximaal 3.000 euro per IPC-deelnemer bedraagt, en voor de IPC-deelnemer 35% van de kosten van de uitvoering van zijn innovatieplan, tot een maximum van 25.000 euro.


Denk out of the box

IPC-projecten kunnen zeer divers zijn en beperken zich niet tot een bepaalde sector of branche. Zonder dat u het misschien weet, of eigenlijk weet u het heel goed, zijn er legio kansen om bijvoorbeeld binnen uw regio of binnen de keten waarin u actief bent op een gecoördineerde manier te komen tot innovatie van van producten, diensten of productieprocessen. Met klanten verdeeld over alle (top)sectoren en branches beschikken wij over een groot landelijk, maar ook Europees netwerk en kunnen we u helpen om met andere mkb's in contact te komen.


Wie het eerst komt, het eerst maalt

Wanneer u voor de IPC-subsidie in aanmerking wilt komen, is het verstandig om tijdig aan de slag te gaan met een mogelijk project. De ervaring leert dat het vormen van een goed samenwerkingsverband tijd vraagt. Hier kunnen we u overigens bij ondersteunen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie neem contact op met onze mkb-experts.