Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

MIT-regeling

Stimulering van innovatieambities mkbBent u een innovatief mkb? Dan kunt u misschien gebruikmaken van ondersteuning uit het topsectorenbeleid van de overheid. Dat kan via de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling). Deze regeling bestaat uit verschillende subsidie-instrumenten, die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan nieuwe technische innovaties. In de MIT-regeling is in 2018 vanuit de overheid een budget beschikbaar van bijna 30 miljoen euro, een verhoging ten opzichte van 2017. Wij helpen u graag met uw aanvraag.


Contact button

Doel van MIT-regeling

De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid. Dat beleid wil bedrijven, overheid en kennisinstellingen laten samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Bent u als mkb actief in zo'n sector? Dan heeft u via de MIT-regeling een mooie kans om een bijdrage aan innovatie te leveren. Binnen de MIT-regeling zijn daarvoor verschillende subsidie-instrumenten opgezet:

 • subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten (meestal tot 200.000 euro)
 • subsidie voor ‘eigen’ technische haalbaarheidsstudies (tot 25.000 euro)
 • subsidie voor innovatieadvies-trajecten met een externe partij (tot 10.000 euro)
 • kennisvouchers (ter waarde van 3.750 euro) die u kunt inruilen voor advies en raadpleging van relevante kennisinstellingen

Voor wie is de MIT-regeling?

U komt in aanmerking voor de MIT-regeling als u een mkb bent. De MIT-regeling biedt met name kansen voor mkb’s die werken aan innovaties die relevant zijn voor een of meer van de volgende topsectoren:

 • AgriFood 
 • Chemie 
 • Creatieve Industrie 
 • Energy en Biobased
 • High Tech Systemen & Materialen en ICT 
 • Life Sciences & Health (LSH) 
 • Logistiek 
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water

MIT-subsidie aanvragen

Wilt u gebruikmaken van een van de subsidiemogelijkheden uit de MIT? De MIT is een meerjarenprogramma dat werkt met strikte aanvraagrondes per subsidieonderdeel. Onze experts in het topsectorenbeleid kunnen u meer vertellen over de actuele indieningsmogelijkheden. Of u helpen bij het opstellen of voorbereiden van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op uw innovatie-plannen. Neem gerust contact met ons op.