Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

MIT-regeling
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

MIT-regeling: stimulering van innovatieambities mkb

Met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) wil de overheid innovatieve mkb’s laten profiteren van het topsectorenbeleid. Als innovatieve mkb kunt u hier gebruik van maken. Hiervoor stelt de overheid diverse instrumenten beschikbaar, zoals kennisvouchers. Ook kunt u deelnemen aan R&D-samenwerkingsprojecten. Voor 2017 trekt het ministerie van Economische Zaken 35 miljoen euro uit voor dit instrument. Met de bijdrage van de provincies is er in totaal 55,75 miljoen euro beschikbaar. 

Contact button


Wilt u meer weten?


Topsectoren en MIT-regeling

Het topsectorenbeleid heeft tot doel bedrijven, overheid en kennisinstellingen samen te laten werken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Bent u actief in zo'n sector? Dan zijn deze agenda en de bijbehorende middelen een mooie kans een bijdrage aan innovatie te leveren. 


Samenwerking binnen de MIT-regeling is belangrijk

Een belangrijk element van de instrumenten is samenwerking: door met één of meer andere mkb’s R&D-samenwerkingsprojecten op te pakken, komt extra subsidie beschikbaar. En dan hebben we het nog niet over de extra inspiratie die samenwerking met zich meebrengt! Maar er zijn ook andere instrumenten. Zo kunnen mkb’s kennisvouchers aanvragen, die kunnen worden ingeruild voor advies en raadpleging van verscheidende relevante kennisinstellingen. Deze instrumenten kunnen de innovatieambities van deelnemende mkb’s enorm versnellen. 


Innovatief mkb? Met MIT doet u mee!

De MIT-regeling biedt het innovatieve mkb een serieuze gelegenheid om innovatieactiviteiten verder te ontplooien. Met expertise in alle (top)sectoren kunnen wij u helpen bij het gebruikmaken van MIT-subsidie. Neem hiervoor contact op met onze MIT-specialist.