Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Vroegefasefinanciering
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Zoekt u Vroegefasefinanciering?

Vroegefasefinanciering (VFF) is voor uw veelbelovende uitvinding, innovatief idee of academische innovatie. Maar u heeft geen of onvoldoende financiële middelen om uw innovatie naar een volgende fase te brengen? Terwijl juist die volgende fase zo belangrijk is om financiers voor uw innovatie te kunnen winnen. Om hier in te voorzien, heeft de overheid de Vroegefasefinanciering ontwikkeld. Met de Vroegefasefinanciering kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen.

Wilt u meer weten?


Vroegefasefinanciering ook drempelverlagend voor toekomstige financiers

Met de Vroegefasefinanciering (VFF) helpt het ministerie van Economische Zaken mkb’s, innovatieve starters en innovatieve academische en hbo-starters die belangrijke volgende fase te bereiken. Voor Vroegefasefinanciering komt u in aanmerking als het investeringsrisico voor investeerders te groot is, maar ook als de validatie van het product nog niet heeft plaatsgevonden. De VFF biedt overigens niet alleen financiële hulp. Het is ook een soort garantie voor geïnteresseerde financiers dat de innovatie kansrijk is.


Wat kunt u lenen met een VFF?

Hoeveel u met een VFF kunt lenen, wordt onder andere bepaald door de volgende criteria:

  • u bent een mkb met minder dan 50 FTE: dan kunt u 45% (tot maximaal 157.500 euro) lenen van de kosten van de experimentele ontwikkeling van uw innovatie
  • u bent een mkb met minder dan 250 FTE: het percentage dat u kunt lenen bedraagt 35% (tot een maximum van 122.500 euro)
  • als u een innovatieve starter bent dan kunt u tot maximaal 350.000 euro lenen voor het doorlopen van de ‘vroege fase’ (voor innovatieve academische en hbo-starters is dit 250.000 euro); natuurlijke personen kunnen uitgaan van een vast bedrag per het aantal aan de vroege fase bestede uren.

Vroegefasefinanciering: snelheid én kwaliteit lonen

Wilt u uw innovatie door de ‘vroege fase’ loodsen (en aantrekkelijk maken voor toekomstige financiers)? Bespreek dan uw mogelijkheden met onze VFF-specialist. Voor mkb's en innovatieve starters geldt 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Voor innovatieve academische en hbo-starters geldt dat de beste projecten subsidie krijgen.