Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

WBSO-ICT aanvragen is een uitdaging

WBSO-ICT is complexer dan de ‘gewone’ WBSO. Hierdoor is menig aanvraag een worsteling. Die complexiteit komt voort uit het feit dat software niet fysiek is. De ‘nieuwheid’ waaraan wordt gewerkt, is daardoor veel minder tastbaar dan bij de ontwikkeling van een fysiek product. U krijgt al snel een vragenbrief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die uw subsidieaanvraag uiteindelijk moet beoordelen. De uitdaging van een WBSO-ICT aanvraag zit ‘m dan ook in het op het juiste niveau bepalen en beoordelen van de innovatie. 

Contact button        ICT consultants schrijven de aanvraag

WBSO-ICT aanvragen worden bij PNO door ICT-consultants opgesteld. Alleen met kennis van en ervaring met ICT-vraagstukken en -oplossingen ben je echt in staat dóór te vragen tot je de essentie te pakken hebt. Daarbij gaat het er niet alleen om te snappen ‘wat men waarom ontwikkelt’, maar veel meer om het begrijpen ‘waarom dat technisch nieuw is’. Door op een dieper niveau te specificeren, komen de technische uitdaging en de nieuwheid echt naar boven. Zodat uw aanvraag goed beoordeelbaar is voor RVO.

De WBSO in 2018

In 2018 ziet de WBSO er als volgt uit:

  • de afdrachtvermindering bedraagt 31% over de eerste 350.000 euro aan S&O-loonkosten en overige kosten en uitgaven;
  • het tarief in de tweede schijf (boven 350.000 euro) bedraagt 14%;
  • het starterstarief (eerste schijf) bedraagt 40%;
  • er geldt geen maximale afdrachtsvermindering per fiscale eenheid;
  • het totale beschikbare budget is 1.163 miljoen euro.

NB De definitieve invulling van de WBSO-regeling 2018 wordt pas bekendgemaakt in november 2017.

Wilt u weten wat uw WBSO-voordeel is in 2018?

Maak gebruik van ons gratis adviesuur.

 

Gratis adviesuur

Wilt u weten wat de WBSO-ICT voor u kan betekenen? Bereken zelf uw WBSO-opbrengst of Vraag het gratis WBSO-ICT adviesuur aan. Ook als u in het verleden misschien minder prettige ervaringen hebt gehad met de WBSO. Praat met ons, en beslis dan pas. U heeft niets te verliezen en veel te winnen.