Investeren in uw regio met subsidie

Er zijn veel subsidieprogramma's die direct of indirect zijn gericht op het versterken van regio’s. Innovatie, infrastructuur, energieverbruik, werkgelegenheid: elke regio heeft specifieke kenmerken en behoeften. Uw subsidiestrategie hangt eveneens nauw samen met de regio waarin u actief bent. Zo kunt u wellicht gebruik maken van een provinciale of nationale regeling, een EU-programma of een combinatie hiervan.


Voorbeelden van interessante regionale subsidies

Regio's Regionale subsidie Doel van de subsidie Subsidie wordt verstrekt door:
Europese grensdelen Interreg Door grensoverschrijdende samenwerking regio’s ontwikkelen op gebieden zoals onderzoek, innovatie, koolstofarme economie Europa
Nederlandse landsdelen West, Noord, Oost en Zuid EFRO Door méér en marktgerichtere innovatie minder CO2-uitstoot Europa
Waddengebied Waddenfonds Ontwikkeling van het waddengebied (bijvoorbeeld water, natuur en duurzame havens) Nederland
Provincie Groningen Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) Innovatie in het Groningse bedrijfsleven stimuleren Provincie Groningen

Komen uw ambities overeen met die van uw regio?

Met regionale subsidies investeert u in uw organisatie én in uw regio. En talloze routes kunnen hierbij naar succes leiden. Als u eens vrijblijvend van gedachten wilt wisselen met een van onzd experts in uw regio, neem dan vandaag nog contact met ons op.Zoekt u regionale 
projectfinanciering?

Vraag advies


Veel gelezen


Laatste nieuws