Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

EFRO - landsdeel Noord
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

EFRO OP Noord: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Subsidie voor innovatieve samenwerkingsprojecten


Heeft u met uw bedrijf plannen voor een innovatief samenwerkingsproject in Noord-Nederland? En werkt u daarbij samen met andere partijen uit Groningen, Friesland of Drenthe? EFRO Noord verstrekt subsidies die uw project kunnen ondersteunen. De focus ligt hierbij op innovaties op het gebied van gezondheid (healthy ageing), voedselzekerheid en AgroFood, duurzame energie (inclusief slimme sensortechnologie) en watertechnologie. Tussen 2014 en 2020 is 122 miljoen euro beschikbaar. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van EFRO OP Noord

Het doel van EFRO OP Noord is om bedrijven in Noord-Nederland met elkaar te verbinden. De regio heeft veel kennis om een bijdrage te leveren aan verschillende maatschappelijke uitdagingen. Met de EFRO-regeling kunnen regionale partijen samenwerken om een innovatief project op te zetten.

 

Voor wie is EFRO OP Noord? 

U kunt subsidie aanvragen als grote onderneming en mkb, maar ook als onderzoeks-, kennis- en opleidingsinstituut. U moet gevestigd zijn in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Een goed innovatieproject is vaak een samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren of technologiedomeinen. Ook moet sprake zijn van een aantoonbaar belang voor de regio. Daarbij gaat de voorkeur uit naar innovatieve samenwerkingsprojecten die zich richten op: 

  • betere onderzoeks- en innovatie-infrastructuur (vooral voor groepen mkb’s)
  • versterking van het open innovatiesysteem (zoals gezamenlijke proeftuin-faciliteiten)
  • bevordering van valorisatie (snellere marktintroductie van belangrijke R&D-innovaties)
  • bevordering van koolstofarme economie (CO₂-reductie)

 

EFRO OP Noord-subsidie aanvragen

Heeft u een bedrijf in de regio Noord-Nederland? En heeft u een goed idee voor een innovatieproject waarvoor u een EFRO OP Noord-subsidie wilt aanvragen? Wij helpen u graag uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.