Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

SRE Stimuleringsfonds
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

SRE-subsidie voor samenwerking in regio Eindhoven

Heeft u plannen om samen met andere partijen een project te gaan uitvoeren met goede economische perspectieven voor de regio Eindhoven? Dan is het SRE Stimuleringsfonds een interessante subsidiekans om te onderzoeken. Met deze subsidie wil de regio Eindhoven namelijk projecten financieren die de economie in de regio versterken en werkgelegenheid creëren of behouden. U kunt twee keer per jaar een aanvraag indienen, in maart en oktober. 

Wilt u meer weten?


SRE Stimuleringsfonds: aanjagen en uitvoeren van projecten

Met het SRE-Stimuleringsfonds beoogt de Metropoolregio Eindhoven de werkgelegenheid op een actieve manier te stimuleren. Het fonds staat open voor alle partijen in de Metropoolregio Eindhoven, dat een samenwerkingsverband is van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het SRE-Stimuleringsfonds maakt onderscheid tussen twee soorten projecten:

  • aanjaagprojecten: dit zijn projecten die iets verder van de markt staan, zoals pilots of haalbaarheidsstudies.
  • uitvoeringsprojecten: dit zijn projecten die dichter bij de markt staan.
In totaal is er 400.000 euro subsidie beschikbaar voor de beste projecten waarbij onder meer wordt gekeken naar het innovatie gehalte maar dit is geen doorslaggevend criterium. De subsidie kan oplopen tot 90.000 euro per project waarbij de slaagkans van een goed geschreven subsidieaanvraag relatief hoog is.

 

Samenwerking binnen SRE Stimuleringsfonds is belangrijk

Een belangrijk element om voor subsidie in aanmerking te komen, is samenwerking. Minimaal twee partijen uit de Metropoolregio Eindhoven moeten samen risicodragend participeren in het project. Verder moeten projecten de economie versterken op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, concurrentiepositie van de regio, vestigingsklimaat en/of duurzame ontwikkeling van de regio.


Meer weten over SRE Stimuleringsfonds?

Wilt u meer weten over het SRE Stimuleringsfonds of over de andere SRE subsidie-instrumenten? Of zoekt u hulp bij het goed positioneren van uw project? Wij kunnen u helpen en bovendien in contact brengen met andere partijen. Hierdoor kunnen uw subsidiekansen fors toenemen. Neem voor meer informatie contact op met onze regiospecialist.