Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

EFRO: Méér innovatie en minder CO2 in uw regio

EFRO voor ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, onderzoek naar CO2-arme technologieën en samenwerking met onderwijsinstellingen en regionale overheden. Het valt allemaal onder de definitie van EFRO. Dit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteunt projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie. Een brede definitie, dus grote kans dat uw project ook voor EFRO-subsidie in aanmerking kan komen.

EFRO verschilt per Nederlandse regio

In Nederland zijn er vier EFRO-regio’s die het Europese subsidiebudget kunnen inzetten zoals zij dat passend vinden:

In grote lijnen sluit dat aan op de regionale uitwerking van het nationale topsectorenbeleid. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen, bij voorkeur in een regionaal samenwerkingsverband, projecten indienen voor subsidie. Voorwaarde is wel dat deze projecten aansluiten op de focusgebieden van de betreffende regio en bovendien passen binnen de thema’s 'innovatie' en 'koolstofarme economie'. Samenwerking is niet verplicht, maar vergroot zonder twijfel de kans op een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag. Meer nog dan voorheen ziet de subsidieverstrekker graag dat mkb’s in dergelijke projecten deelnemen.

 

PNO werkt vanuit uw regio

Voor het beste gebruik van EFRO-gelden is samenwerken en kennis van de regio dus essentieel. En daarvoor bent u bij PNO aan het goede adres! Al is het maar omdat PNO in Nederland vanuit acht verschillende, over het land verspreide, vestigingen werkt, en omdat wij beschikken over uitgebreide publieke en private netwerken in alle regio’s. Dus, keertje méér weten over EFRO-subsidie? Onze EFRO-expert in uw regio staat voor u klaar?