Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Groningen biedt ruimte voor innovatie en investeringen

Groningen vér weg van de Randstad? Dat valt mee. Onlangs nog spraken wij een ondernemer uit China die zich dicht bij de Rotterdamse haven wilde vestigen en... koos voor Groningen! Maar ook zonder de Randstad heeft Groningen genoeg te bieden aan ondernemende organisaties. Met een Universiteit en Universitair Medisch Centrum, een actieve overheid en vanuit de Eemsdelta ook internationaal gunstig gelegen is er meer dan genoeg ruimte voor innovatie en investeringen.

Subsidies in Groningen

Innovatieve Ambities (VIA 2017)   Deze subsidie, voor mkb's in Noord-Nederland, is bedoeld voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype (experimentele ontwikkeling). Ook software, waarvan het werkingsprincipe moet worden aangetoond, valt hieronder.
Innovatief en Duurzaam MKB Groningen (IDG)    Nog zo'n typisch voorbeeld van een aantrekkelijke subsidieregeling voor het innovatieve Groningse mkb. Bij deze subsidie staat duurzaamheid centraal. Mkb's die hun product, productieproces of bedrijfssituatie duurzamer willen maken, en daarvoor een innovatietraject starten, kunnen een beroep doen op deze subsidie. Ook hier staat samenwerking hoog in het vaandel.
Innovatief Actieprogramma Groningen 4 (IAG4)    Hoewel op dit moment geen nieuwe aanvragen worden geaccepteerd is dit programma hét bewijs dat Groningen een actieve regio is. Deze subsidie is beschikbaar voor bedrijven en kennisinstellingen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan samenwerking. De provincie mikt vooral op de sectoren Life Sciences, Biobased Economy, Transsectorale innovatie en de Creatieve industrie subsidieaanvragen te krijgen. Als deze populaire subsidie een vervolg krijgt melden wij dat hier.
Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2017)   De nieuwe RIG-subsidie is bestemd voor (mkb-)bedrijven in de Eemsdelta of op de Zernike-campus (industriepark) die gaan investeren in apparatuur, gebouwen en eventueel grond voor de start van nieuwe activiteiten of de uitbreiding of wijziging van bestaande activiteiten.  Eén en ander is afhankelijk van de grootte van de onderneming: mkb of grootbedrijf. Ook bedrijven die zich nieuw in deze regio willen gaan vestigen komen voor subsidie in aanmerking. 
EFRO    EFRO (het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) wordt in Nederland per landsdeel 'verdeeld'. Landsdeel Noord ziet zich gesteld voor vier maatschappelijke uitdagingen: Gezondheid, Voedselzekerheid, Energie en Watervoorziening. Bedrijven en kennisinstellingen die zich richten op de ontwikkeling en prakische toepassing van kennis, en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten kunnen niet om deze subsidie heen.       
Interreg Duitsland - Nederland   Als onderdeel van het Europese subsidieprogramma Interreg heeft deze subsidie als doel om de innovatie- en concurrentiekracht van de grensregio te verhogen en de barrièrewerking van de grens op allerlei manieren te verminderen. Het programmagebied omvat delen van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en in Nederland (onder meer) Groningen.
Interreg Noordzee Regio (NSR)   Als u met minimaal twee andere organisaties uit deze regio - waaronder delen van België,  Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken en Noorwegen - samenwerkt is deze subsidie mogelijk interessant voor u. Innovatie is het centrale thema, waarbij klimaat, vergroening van de economie en nieuwe transportoplossingen als concrete doelstellingen worden genoemd.

Samenwerken in Groningen

Ondernemerschap is de Groninger eigen. Daar hoort ook samenwerking bij. In Groningen zijn bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden nauw met elkaar verbonden. In gelegenheidssamenwerkingen waarbij partijen voor een enkel project gebruik maken van elkaars kennis en competenties. Maar ook in strategische allianties, waarin de krachten worden gebundeld om complexe vraagstukken samen op te lossen. Zonder daarbij de eigen doelen uit het oog te verliezen. Met een sterke positie en netwerk in deze regio, in Nederland én in Europa helpt PNO deze partijen al meer dan 30 jaar met financiering, innovatie, projectpartnersearch en talloze andere consultancydiensten.

PNO is thuis in Groningen

Bent u een in Groningen gevestigd bedrijf, kennisinstelling of overheid? Dan wordt het de hoogste tijd om kennis te maken met PNO Consultants. Vanuit onze Groningse vestiging werken ervaren consultants, veelal met roots en een groot netwerk in de regio voor veel mooie partijen. Afspraak maken?