Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
IAG
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

IAG: Subsidie voor het Groninger bedrijfsleven

Bent u van plan om vernieuwende ontwikkelingsprojecten te starten? Of wilt u gaan bouwen aan innovatieve samenwerkingen tussen bedrijven en/of kennisinstellingen met een uitgesproken regionaal karakter? Dan biedt de aangekondigde openstelling van het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 (IAG4) een goede subsidiekans. Met deze subsidie wil de provincie Groningen de innovatie in het Groninger bedrijfsleven stimuleren.

Wilt u meer weten?


IAG: actief investeren in innovatie

Met het Innovatief Actieprogramma Groningen investeert de provincie Groningen actief in innovatie. Het IAG is een subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen in Groningen. IAG-subsidie komt alweer voor de vierde keer beschikbaar. Binnen dit programma wordt de voorkeur gegeven aan samenwerking tussen mkb’s en kennisinstellingen. Specifiek verwacht de provincie projecten binnen de volgende thema’s:

  • Life sciences
  • Biobased economy
  • Transsectorale innovatie
  • Creatieve industrie
In totaal is er 6,2 miljoen euro subsidie beschikbaar. Deze subsidie wordt verdeeld onder de vier thema’s. Dit betekent dat de hoogte van de subsidie per innovatieproject minimaal 50.000 euro is en maximaal 150.000. Van de subsidiabele kosten vergoedt de provincie maximaal 50%.

 

PNO is thuis in Groningen

PNO is al 20 jaar letterlijk thuis in Groningen. Wij zijn op de hoogte van de regionale problematiek en plannen. Ook kunnen wij u desgewenst in contact brengen met andere partijen. Hierdoor kan uw project in een versnelling komen, maar bovendien kunnen uw subsidiekansen sterk toenemen. Neem voor meer informatie contact op met onze regiospecialist.

Wilt u meer weten?