Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Limburg: Innoveren en (internationaal) samenwerken

Als u al actief bent in of vanuit Limburg dan hoeven wij u niets te vertellen. Business en kennis gaan hier hand in hand. Met de Brightlands campussen en Europa binnen handbereik vormt de provincie een vruchtbare basis voor innovatie en samenwerking. Met een vestiging in Maastricht staat PNO midden in deze dynamische regio. Kijk op deze pagina hoe wij u verder kunnen helpen.

Subsidies in Limburg

Limburg Makers    Zeer interessante subsidie voor de Limburgse maakindustrie (zoals machinebouw, mechatronische apparatuur, automotive en materialen) in de vorm van bijvoorbeeld 'kennischeques', financiële of kennisondersteuning van innovatietrajecten en advisering of subsidie voor haalbaarheidsonderzoek. Momenteel kunt u geen nieuwe subsidieaanvragen indienen. Over een eventuele opvolging van deze subsidie in het najaar zullen wij u, zodra daarover meer bekend is, hier en in onze Subsidieflits, informeren. 
Limburg Business Development Fund    Met dit fonds biedt de provincie Limburgse mkb's financiële ondersteuning bij het toetsen, ontwikkelen en vermarkten van hun ideeën. Het fonds is bedoeld voor de sectoren Agrofood, Logistiek, High Tech, Chemie, Smart services en Life Sciences. Het fonds is opgesplitst in drie financiële middelen: een Ideeënfonds (subsidie), een Ontwikkelfonds (lening) en een Seedfonds (aandelenkapitaal). 
EFRO    EFRO (het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) wordt in Nederland per landsdeel 'verdeeld'. In landsdeel Zuid bestaat een sterke voorkeur voor projecten die namens een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden worden uitgevoerd - liefst nog over de grenzen van de eigen sector en met oog voor de relevante belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Belangrijke EFRO-thema's zijn hier
  • versterking van de onderzoeks- en innovatie-infrastructuur
  • versterking van het open innovatiesysteem
  • bevordering van valorisatie
  • bevordering van de koolstofarme economie.
CrossCare   Voor mkb's uit Zuid-Nederland en Vlaanderen die zich richten op zorginnovaties is Crosscare een interessante subsidie. Deze (Interreg)-regeling biedt financiële ondersteuning voor innovatieprojecten en praktische steun via een proeftuinsetting (Living Lab) in de grensregio, zoals het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie in Heerlen. De subsidie kan oplopen tot 200.000 euro. 
CrossRoads2    Duurzaam samenwerken over de grens: vanuit Limburg kan het, en de (Interreg)-subsidie CrossRoads2 help mkb's en kmo's uit Vlaanderen daarbij. Bij CrossRoads2 draait alles om grenzen overschrijden: niet alleen de landsgrenzen, maar ook die van de eigen sector en technologie. Zo komen de mooiste innovaties tot stand. De subsidie kan oplopen tot 10.000 euro voor een haalbaarheidsstudie en 135.000 euro voor een innovatieproject. 

Samenwerken in Limburg

Als strategie en innovatie bij u hand in hand gaan, dan staat u ongetwijfeld ook open voor samenwerking. In Limburg zijn bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden nauw met elkaar verbonden. In gelegenheidssamenwerkingen waarbij partijen voor een enkel project gebruik maken van elkaars kennis en competenties. Maar ook in strategische allianties, waarin de krachten worden gebundeld om complexe vraagstukken samen op te lossen. Zonder daarbij de eigen doelen uit het oog te verliezen. Met een sterke positie en netwerk in deze regio, in Nederland én in Europa helpt PNO deze partijen al meer dan 30 jaar met financiering, innovatie, projectpartnersearch en talloze andere consultancydiensten.

Meer over PNO in Limburg

Bent u een in Limburg gevestigd bedrijf, kennisinstelling of overheid? Dan wordt het de hoogste tijd om kennis te maken met PNO Consultants. Vanuit onze Maastrichtse vestiging werken ervaren consultants, veelal met roots en een groot netwerk in de regio voor veel mooie partijen. Afspraak maken?