Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
SRE Stimuleringsfonds
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

MRE Stimuleringsfonds

Subsidie voor samenwerkingsprojecten in regio Eindhoven

Heeft uw organisatie plannen om samen met een andere partij een innovatief project op te zetten in de regio Eindhoven? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie uit het MRE Stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven. Dit fonds zet zich in voor het versterken van de regionale economie in en rond Eindhoven. Er zijn elk jaar twee aanvraagrondes, die sluiten in maart en oktober. Per project is een subsidie mogelijk tot (meestal) maximaal 50.000 euro. We helpen u graag met uw aanvraag.


Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van het MRE Stimuleringsfonds

Het MRE Stimuleringsfonds wil de economische groei van regio Eindhoven versterken en vergroten. Het fonds stimuleert verschillende partijen om samen te werken. Dat gebeurt door subsidies uit te keren om projecten op te zetten. Dit kan op verschillende gebieden, zoals: 
  • werkgelegenheid
  • innovatie
  • concurrentiepositie 
  • duurzame ontwikkeling 

Uiteraard met het oog op een sterkere positie voor regio Eindhoven. 

 

Voor wie is het MRE Stimuleringsfonds?

Het fonds is bedoeld voor organisaties in de Metropoolregio Eindhoven. Dit is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. U komt in aanmerking voor deze subsidie als u een project start in deze regio waarin minimaal twee partijen deelnemen. Het SRE Stimuleringsfonds financiert twee soorten projecten:
  • Aanjaagprojecten zijn projecten die geen directe invloed hebben op de markt. U kunt hierbij denken aan pilots of haalbaarheidsstudies. 
  • Uitvoeringsprojecten zijn concrete projecten die wél invloed hebben op de markt. 

Projecten moeten de economie versterken op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, concurrentiepositie van de regio, vestigingsklimaat en/of duurzame ontwikkeling van de regio. Het innovatiegehalte van uw project is een belangrijk criterium. 

 

MRE-subsidie aanvragen

Wilt u meer weten over het MRE Stimuleringsfonds of over de andere MRE subsidie-instrumenten? Of zoekt u hulp bij het goed positioneren van uw project? Wij kunnen u helpen uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op.