Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Utrecht

Utrecht heeft ambities, zoals het versterken
van waardeketens in die domeinen waarin de
bedrijvigheid excelleert. Sectoren als Life Sciences,
ICT, communicatie en de landbouwindustrie: binnen
de provincie is een gevarieerd financieringspakket
beschikbaar om bedrijven, kennisinstellingen én
overheden te stimuleren gezamenlijk de
uitdagingen die er liggen op te pakken.

Utrecht kiest voor kennis en creativiteit

Met het Utrecht Science Park en het NWO binnen de provinciegrenzen heeft Utrecht en sterke kennisbasis voor innovatieve organisaties. Het is dan ook niet voor niets dat er zich in de provincie innovatieve koplopers bevinden in sectoren als ICT en communicatie, en de landbouwindustrie. Maar de provincie heeft ambities, en wil meer, zoals het versterken van de waardeketens, en dan vooral in die domeinen waarin het regionale life sciences onderzoek en de bedrijvigheid excelleren. Voor innovators voldoende aanknopingspunten voor een door de provincie gestimuleerde innovatiestrategie.

Wilt u meer weten?

Subsidies in Utrecht

Nul op de Meter (NoM)
  Dit marktintroductiefonds ondersteunt samenwerkingsprojecten gericht op energiezuinige woningbouw of woningrenovaties. Het biedt mooie kansen voor partijen die willen investeren in woningen volgens de 'Nul op de Meter'-formule (energieneutraal). 
Agro, natuur en landschap
  De provincie Utrecht beschikt over een zeer uitgebreid pakket aan subsidies voor landschaps- en natuurbeheer, plattelandsvernieuwing, verbeteringen van de natuurkwaliteit, natuurgebieden, cultuurhistorische landschap, waterbeheer en agrarische projecten. 
EFRO    EFRO (het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) wordt in Nederland per landsdeel 'verdeeld'. Landsdeel West ondersteunt met EFRO-subsidie doelen als de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten, minder verbruik van fossiele brandstoffen en het verkleinen van een mismatch op de arbeidsmarkt.
Economic Board Utrecht (EBU)
  De EBU zet zich in voor het stimuleren van de regionale economie binnen de provincie Utrecht. Dit biedt met name kansen voor samenwerkingsprojecten rondom de drie thema's waarin Utrecht excelleert en waar goede economische kansen liggen:
  • Gezond leven (Langer zelfstandig wonen van zorgbehoevenden, Ziektepreventie & Voedingsgezondheid; Excellente life sciences  projecten).
  • Groene economie (Energiepositief wonen en werken; Duurzame herontwikkeling van stedelijk gebied; Circulaire economie (hergebruik/recycling)).
  • Diensteninnovatie en slimme toepassing van technologie (next-generation ICT-structuren; innovatieve diensten met een maatschappelijk belang (e-health, slimme energienetten); Kennisversterking via nieuwe PPS opleidingen).
Interreg Noord-West Europa
  Dit Interreg-programma steunt transnationale samenwerkingsprojecten in delen van België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In Nederland gaat het om een aantal specifieke provincies waaronder. Interreg-NWE beschikt over aanzienlijke subsidiebudgetten die worden ingezet voor drie hoofdthema's:
  • versterken van de innovatiecapaciteit van regio's;
  • de koolstofarme economie (CO2-reductie);
  • efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen.

Samenwerken in Utrecht

Als meest centraal gelegen provincie is samenwerking een tweede natuur in Utrecht. Met de hoofdthema's helder op het netvlies worden gelegenheidssamenwerkingen maar ook strategische allianties gesmeed, waarin de krachten worden gebundeld om complexe vraagstukken samen op te lossen. Zo werken mkb's, overheden en kennisinstellingen samen zonder daarbij de eigen doelen uit het oog te verliezen. Met een sterke positie en netwerk in deze regio, in Nederland én in Europa helpt PNO deze partijen al meer dan 30 jaar met financiering, innovatie, project-partnersearch en talloze andere consultancydiensten.

Meer over PNO in Utrecht

Bent u een in Utrecht gevestigd bedrijf, kennisinstelling of overheid? Dan wordt het hoog tijd om kennis te maken met PNO Consultants. Vanuit onze vestiging in Utrecht werken ervaren consultants, veelal met roots en een groot netwerk in de regio voor veel mooie partijen. Afspraak maken?

Innoveren in Utrecht?

OOK INTERESSANT VOOR U