Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

EGF
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

EGF: Europees geld bij massaontslag

Het Europees Globaliseringsfonds EGF is ook de komende jaren beschikbaar voor Nederlandse bedrijven en branches die minimaal 500 werknemers moeten ontslaan. Met EGF-subsidie kunnen activiteiten worden ontplooid die deze werknemers van werk naar werk brengen. Naast globalisering is ook ontslag als gevolg van de financieel-economische kredietcrisis een geldige reden om voor EGF in aanmerking te komen.

Wilt u meer weten?


EGF-subsidie voor outplacement, scholing en andere activiteiten

Om bij een grootschalig ontslag de medewerkers naar ander werk te helpen, kunnen tal van activiteiten worden ontplooid, zoals:

  • scholing
  • outplacement
  • van werk naar werk trajecten
  • EVC-trajecten (erkenning van verworven competenties)
  • mobiliteitscentrum
  • advies over het opzetten van een eigen bedrijf of het worden van zzp-er
  • begeleiding en personal coaching.

Van de kosten die voor EGF in aanmerking komen, wordt 60% vergoed. Behalve vaste werknemers komen ook medewerkers met een flexibel contract in aanmerking voor steun uit het EGF.


Gezamenlijk of sectoraal EGF aanvragen mag ook

Een belangrijke voorwaarde om voor EGF in aanmerking te komen, is dat in een periode van vier maanden meer dan 500 medewerkers zijn ontslagen of ontslag is aangezegd. Het is dan ook goed om te weten dat ook sectoren EGF kunnen aanvragen, bijvoorbeeld als de crisis meerdere bedrijven uit eenzelfde sector treft. Bij zo´n gezamenlijke aanvraag moeten de ontslagen vallen in een periode van negen maanden, waarbij de deelnemende bedrijven gevestigd moeten zijn in twee aaneengesloten provincies.


Ernst van de casus bepalend

Voor potentiële aanvragers is de ernst van hun casus, hun vermogen om een EGF-project succesvol uit te voeren en een goede samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hoge mate bepalend voor de slaagkans van een EGF-aanvraag.


PNO heeft succesvol EGF-projecten begeleid

PNO heeft voor diverse bedrijven en sectoren succesvol EGF-subsidie verworven. Maak gebruik van de expertise en ervaring van PNO. Informeer bij ons naar de mogelijkheden van EGF-subsidie voor uw bedrijf of sector.