Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

Erasmus+
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Erasmus+: EU subsidie voor onderwijs en innovatie

Erasmus+ is de waardige opvolger van het 'Lifelong Learning Programme'. Nederlandse mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen hebben dan ook veel aandacht voor dit EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding en training – en terecht!

Wilt u meer weten?


Erasmus+ diversiteit aan onderwerpen

Erasmus+ raakt actuele onderwerpen, zoals de internationalisering van het onderwijs, het oprichten van gezamenlijke masterprogramma’s, samenwerking met het bedrijfsleven, het aantrekken van (master)studenten, voortijdig schoolverlaten, (digitale) onderwijsinnovaties en consortiavorming. Nieuw zijn de masterleningen voor EU-studenten die in een ander EU-land een masterprogramma willen volgen.


De kernacties van Erasmus+

Het Erasmus+ programma zet in op vier specifieke kernacties:

  1. Strategische partnerschappen: deze beogen sectorale samenwerking in het mbo, hbo en/of wo. Ze zijn gericht op kennisdeling en overdracht tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.
  2. Kennisallianties: deze willen de Europese innovatiekracht versterken door innovatie, ondernemerschap en uitwisselen van kennis te promoten. Europese samenwerking in onderzoek en onderwijs tussen de kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden staat hierin centraal.
  3. Steun voor beleidshervorming: zoals steun voor (Jean Monnet) leerstoelen en expertisecentra, internationale beleidsdialogen, ondersteuning voor de open coördinatie methode
  4. Sectorspecifieke vaardigheden allianties: beogen een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven en zijn gericht op modernisering van het beroepsonderwijs, uitwisseling van kennis en expertise, maar ook arbeidsmobiliteit.

Wacht niet te lang met uw Erasmus+ aanvraag

Alleen wie de onderwijssector en de problematiek ‘van binnenuit’ kent, kan adequaat adviseren. Daarom, als u meer wilt weten over Erasmus+ is het goed om kennis te maken met onze onderwijsspecialisten. Vanuit hun werkzaamheden voor diverse ROC’s, hogescholen en universiteiten kunnen zij u verder helpen in het realiseren van uw ambities en doelstellingen. Wacht daarmee voor wat betreft Erasmus+ niet te lang!