Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81

Europees Sociaal Fonds (ESF): Duurzame Inzetbaarheid

Subsidie voor gezonde en gemotiveerde werknemers


Wilt u uw werknemers duurzaam inzetten? En zo medewerkers gezond en gemotiveerd houden? En vraagt u advies over manieren waarop dat kan? Voor deze adviestrajecten kunt u subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) Duurzame Inzetbaarheid. Het ESF stelt hiervoor per aanvrager 10.000 euro beschikbaar. Het totale budget is 13 miljoen euro. Eind 2017 gaat er geen nieuwe indieningsronde open voor bedrijven en instellingen. Zodra meer bekend is over een mogelijke nieuwe openstelling in 2018, zullen we u hierover informeren.

Contact button        

Doel van ESF Duurzame Inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds wil werknemers gezond en gemotiveerd houden. Daarvoor stelt het fonds subsidie beschikbaar in het ESF Duurzame Inzetbaarheid. Hiermee subsidieert het ESF kleinschalige trajecten die:

  • gezond en veilig werken bevorderen. Hieronder valt een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • een leercultuur voor werkenden bevorderen. Daar valt onder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • interne mobiliteit van werkenden stimuleren, anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers naar ondernemerschap begeleiden.
  • een flexibele werkcultuur bevorderen. Daaronder valt het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Het ESF subsidieert geen trajecten op het gebied van procesverbetering, scholing of technisch innovatie. Per traject is 10.000 euro beschikbaar voor: 

  • het krijgen van advies met bijbehorend plan en 
  • begeleiding die u nodig heeft bij het uitvoeren of toepassen van het advies (exclusief reis- of verblijfkosten).

 

Voor wie is ESF Duurzame Inzetbaarheid?

Bent u een bedrijf of instelling met minimaal twee werknemers in dienst? Dan kunt u deze subsidie aanvragen. Een adviestraject mag maximaal twaalf maanden duren. Die twaalf maanden gaan in op de dag dat u schriftelijk hoort dat u subsidie krijgt. U vraagt de subsidie altijd aan voordat u met het traject begint. Ook moet u zich op tijd registreren bij het online portal Agentschap SZW, die verantwoordelijk is voor de verdeling van deze subsidie.

 

ESF-subsidie aanvragen

Het aanvragen van ESF-subsidie is niet ingewikkeld. Wel moet u zich goed voorbereiden op het aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van ESF-subsidie. U moet namelijk voldoen aan veel financiële, juridische en administratieve voorwaarden. Start dus tijdig met de verantwoording. En laat u goed inlichten over de voorwaarden en eisen aan dat verantwoordingsproces. ESF-DI subsidie aanvragen kan niet het hele jaar door. Wij informeren u graag over de opestellingen.