Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

ESF
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

ESF-subsidie voor scholing en re-integratie

Via het Europees Sociaal Fonds (ESF) komt tot en met 2020 jaarlijks ruim 70 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt. Het ESF-thema actieve inclusie (ESF 2014-2020) richt zich op de volgende twee onderwerpen. Het eerste is de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het tweede is actief en gezond ouder worden door het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werkenden. 

Wilt u meer weten?


ESF voor re-integratie

Voor het thema re-integratie is ESF bedoeld voor maatregelen die helpen om de jeugdwerkeloosheid terug te dringen. Ook is het bedoeld om te investeren in de re-integratie van onder meer jongeren, 55-plussers, arbeidsbelemmerden en (ex) leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO). Centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s kunnen als ESF-aanvrager optreden, net als het UWV en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J).


ESF voor duurzame inzetbaarheid: wie het eerst komt, het eerst maalt

Het ESF subsidieert ook maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. In 2017 kunnen bedrijven en (overheids)instellingen naar verwachting opnieuw ESF-subsidie aanvragen voor projecten gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Kleinschalige projecten kunnen tot 10.000 euro aan ESF-subsidie krijgen voor het inwinnen van advies op het gebied van (het bevorderen van) duurzame inzetbaarheid van werknemers, of het implementeren van een advies.


Eisen aan ESF-subsidie

De 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's kunnen ESF-subsidie aanvragen voor het thema actieve inclusie. Voor elke regio is een eigen budget gereserveerd. U heeft dus geen concurrentie van andere regio's. Het budget kan echter niet helemaal naar eigen inzicht voor de verschillende doelgroepen worden ingezet. Minimaal 30% van de subsidie is bestemd voor (ex) leerlingen Praktijkonderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

 

ESF-subsidie aanvragen?

In tegenstelling tot de vorige ESF-programma’s is het aanvragen van ESF-subsidie minder complex geworden. Het aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van ESF-subsidie vergt echter wel een zeer gedegen voorbereiding. Vooral de verantwoording van ESF-projecten moet aan veel financiële, juridische en administratieve voorwaarden voldoen. Het is dus verstandig tijdig te starten met de verantwoording en u goed te laten adviseren over de voorwaarden en eisen van het verantwoordingsproces. Wilt u een eerste stap zetten naar een succesvolle inrichting van de ESF-aanvragen en projectadministratie? Neem contact op met onze ESF-specialist.