PNO Consultants financieringsoplossingen voor innovatie, research en investeringen

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

RAAK
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

RAAK: subsidie voor onderzoeksprojecten hogescholen

Innovatie en ontwikkeling van nieuwe kennis is essentieel. Voor ondernemers om - internationaal - te kunnen blijven concurreren. Voor de publieke sector om dienstverlening op het hoogst mogelijke niveau te realiseren. En voor het onderwijs om professionals op te leiden die klaar zijn voor de beroepspraktijk. Kennis- en innovatienetwerken spelen hierbij een grote rol. Dit zijn netwerken van mkb’s, professionals, lectoren, studenten, hogescholen, kennisinstellingen en ook internationale partners. RAAK (Regionale Actie en Aandacht voor Kennisinnovatie) ondersteunt deze kennisnetwerken door het financieren van onderzoeksprojecten.

Betrokken bij een RAAK-project?


Samenwerking onderwijs en beroepspraktijk vruchtbaar

Het doel van RAAK, georganiseerd door het SIA (Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek), is om de kennisuitwisseling tussen hogescholen en het midden- en kleinbedrijf, respectievelijk de publieke sector te verbeteren. Samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk loont namelijk. Om dit te realiseren, voert het SIA de RAAK-regelingen uit. Zo zijn er drie varianten: de RAAK-MKB; de RAAK-PUBLIEK en de RAAK-PRO.


Kwaliteit onderzoeksplan cruciaal voor kansrijke RAAK-aanvraag

PNO Consultants is de afgelopen jaren betrokken geweest bij meerdere succesvolle RAAK-aanvragen. Onze rol varieert daarbij van intensieve begeleiding van de projectpartners en het redigeren van de aanvraag tot het reviewen van projectvoorstellen. Daarbij besteden wij vooral aandacht aan zaken als het aantonen van een solide probleemstelling vanuit de beroepspraktijk, een waterdicht samenwerkingsverband en een onderzoeksplan van hoge kwaliteit. Het SIA legt vooral op dit laatste aspect steeds meer nadruk.


Nieuwe RAAK-projectideeën indienen

Er is RAAK-subsidie beschikbaar voor diverse onderdelen. Zo is er RAAK-subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten tussen onderwijs en publieke instellingen (RAAK-PUBLIEK); samenwerkingsprojecten tussen onderwijs en het mkb (RAAK-MKB) en voor het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen (RAAK-PRO). U kunt geheel vrijblijvend (en vertrouwelijk) uw idee voor praktijkgericht onderzoek toetsen bij een van onze RAAK-experts. U hoort dan meteen of het zinvol is om een volgende stap te zetten. Heeft u een project waarvan u denkt dat het in aanmerking komt voor RAAK, of bent u al betrokken bij een RAAK-project? Vraag onze RAAK-expert dan eens om advies.