Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

#
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Voor leerwerkplaatsen benut u de Subsidieregeling praktijkleren

Om werkgevers te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden, zet de overheid de Subsidieregeling praktijkleren in. Deze subsidie (opvolger van de WVA Onderwijs) is een tegemoetkoming in de kosten die werkgevers maken in de begeleiding van een (vmbo, mbo-bbl, hbo of promovendus) leerling.  Dit voordeel kan oplopen tot 2.700 euro per leerwerkplaats.

Wilt u óók minder R&D-loonkosten

Gratis adviesuur


Eén subsidie, vier groepen leerwerkplaatsen

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor begeleiding van leerlingen in eigenlijk alle sectoren. Het is in ieder geval van de belang dat de leerling één van onderstaande opleidingsniveaus volgt:

 • vmbo
  Een organisatie die een vmbo-leerling in dienst wil nemen, verzorgt het praktijkdeel van de Basisberoeps-opleiding van deze leerling. Dit mag een opleiding in alle sectoren zijn. De leerling moet wel in het derde of vierde leerjaar zitten en elke week naar school gaan. Het aantal uren dat een leerling vervolgens bij het bedrijf besteedt, varieert tussen 640 en 1280 klokuren per schooljaar, verdeeld over 40 weken. Tot slot moet het bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. 
 • mbo
  Organisaties kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren voor werknemers die een mbo-opleiding volgen die in het Centraal register beroepsopleiding (Crebo) is opgenomen. Deze opleiding moet wel minimaal 200 theorie- of lesuren hebben. De theorie wordt verzorgd door docenten van een ROC of erkende mbo-instelling. Daarnaast moet de werknemer 610 praktijkuren per schooljaar maken bij het erkende leerbedrijf.
 • hbo
  Als een werknemer een erkende hbo-opleiding volgt in het domein (CROHO - Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) techniek of landbouw en natuurlijke omgeving, komt de werkgever mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. De opleiding die de student volgt, moet wel duaal of in deeltijd worden gevolgd waarbij de werkgever minimaal 42 weken begeleiding geeft.
 • promovendi en toio’s
  Werkgevers die afgestudeerden willen aannemen voor hun promotieonderzoek of het volgen van een opleiding tot technologisch ontwerper vallen ook binnen de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is beschikbaar voor privaatrechtelijke rechtspersonen (een bedrijf) en dus niet voor een bijzondere universiteit, een daaraan verbonden academisch ziekenhuis of een privaatrechtelijke onderzoeksorganisatie. De promovendus of toio (technologisch ontwerper in opleiding) moet wel 12 maanden onderzoek doen en een arbeidscontract hebben van 36 uur per week om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen.

 

De Subsidieregeling praktijkleren in het kort

 

Subsidieregeling praktijkleren met terugwerkende kracht aanvragen

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in alle gevallen met terugwerkende kracht aangevraagd. Dat betekent dat op het moment van aanvragen de praktijkleerplaats of opleiding (voor het schooljaar 2016/2017) al is afgerond. In 2017 kunnen aanvragen naar verwachting tussen juni en september worden ingediend. Na afloop van de indieningsperiode beoordeelt RVO alle binnengekomen aanvragen. Daarna wordt ook het subsidiebedrag per volledige praktijkleerplaats bekend. Vorig jaar kwam deze subsidie uit op de maximale 2700 euro die RVO beschikbaar stelde per leerwerkplaats. De Subsidieregeling praktijkleren wordt in ieder geval voortgezet tot en met 2019.


Subsidie voor leerwerkplaats in vier stappen

Via het portal Praktijkleren Online kunt u in vier stappen subsidie voor leerwerkplaatsen aanvragen, beheren en administreren, en daarmee voldoen aan de wettelijke eisen die horen bij de Subsidieregeling praktijkleren.

Denkt u dat uw organisatie in aanmerking komt voor praktijkleren, maar weet u het niet zeker? Ga dan snel naar de portal ‘Praktijkleren Online’ en kom hier in een paar simpele stappen achter.