Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?

Bel 088 – 838 13 81

SIDN fonds
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

SIDN fonds voor vernieuwende internetideeën met maatschappelijke meerwaarde

Het doel van het SIDN fonds (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is een bijdrage leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet en zo een extra impuls geven aan de welvaart en het welzijn in Nederland. Het fonds stelt financiering beschikbaar voor start-ups en andere organisaties met ideeën om het internet op een vernieuwende manier in te zetten in het algemeen belang of met maatschappelijke impact. Daarbij is open kennisdeling een vanzelfsprekend onderdeel van projecten. U kunt twee keer per jaar een aanvraag indienen, in maart en september.

Wilt u meer weten?


SIDN fonds financiert pioniers en potentials

Het SIDN fonds investeert in grensverleggende projecten die bijdragen aan de volgende doelstellingen: versterking van het internet, de inzet van internet op een vernieuwende manier of het investeren in goede ideeën. Hierbij kunt u onder meer denken aan toepassingen van digitale technologie of innovatieve en gebruiksvriendelijke software/hardware. Ook projecten die creatief en innovatief gebruik van het internet stimuleren zoals nieuwe manieren van werken of baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid komen in aanmerking voor een bijdrage van het SIDN fonds. Internetdiensten die oplossingen aandragen voor knellende maatschappelijke vraagstukken kunnen ook rekenen op ondersteuning.


Het SIDN fonds onderscheidt drie soorten projecten:

  • pioniers: vernieuwende ideeën met lef gericht op de uitwerking van een goed idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Hiervoor is maximaal 10.000 euro per project beschikbaar.
  • potentials: projecten met aantoonbare economische of maatschappelijke potentie waarbij het gaat om de doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of prototype naar een bruikbare toepassing met grensverleggend potentieel. Hiervoor is een bedrag tussen de 10.000 en 75.000 euro beschikbaar.
  • wetenschappelijke onderzoeksprojecten: de nieuwe ronde voor wetenschappelijk onderzoek is een aanvulling op de twee traditionele open calls voor innovatieve internetprojecten. 

 

Innovatie is doorslaggevend

Om voor een bijdrage van het SIDN fonds in aanmerking te komen, moet een project innovatief zijn en gericht zijn op internet, internettechnologie of het gebruik van internet. Centraal staat daarbij de toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, ontwikkeling van een nieuw idee of toepassing van nieuwe digitale technologie. Samenwerking met belangrijke spelers in de Nederlandse internetbranche, zoals registrars, hosters en internetproviders geldt als een pluspunt.


Wij kunnen u helpen met aanvragen

Doordat het SIDN fonds een aantrekkelijke regeling is voor een brede doelgroep, is focus belangrijk. Heeft u een project(idee) waarvan u denkt dat het in aanmerking komt voor het SIDN fonds? Vraag onze SIDN-specialist dan om advies.