Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Startup in residence
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Startup in Residence Amsterdam: de gemeente als launching customer

De gemeente Amsterdam is in november begonnen met de pilot ‘Startup in Residence Amsterdam’ voor start-ups. Deze startende bedrijven helpen de gemeente met innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken. In ruil daarvoor wordt de gemeente hun launching customer, krijgen ze intensieve training, accommodatie en toegang tot het gemeentelijk netwerk. In 2016 volgt naar verwachting een vervolg op de pilot.

Start-up in Amsterdam?


Los Amsterdamse uitdagingen op met innovatieve ideeën

Tijdens de pilot gaan (inter)nationale start-ups vier maanden binnen de gemeente aan de slag met verschillende maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken zijn verdeeld over de vier thema’s 1) Urban Mobility; 2) Healthy City; 3) Circular Economy en 4) Vibrant City. Als blijkt dat de oplossingen die de start-up aandraagt succesvol zijn dan investeert de gemeente als ‘eerste klant’ in de start-up en geeft ze de organisatie een gegarandeerde kick-start.

De vier thema’s waar de gemeente oplossingen voor zoekt overkoepelen tien sociale problemen. De gemeente zoekt daarom oplossingen voor bijvoorbeeld de volgende uitdagingen:

1. Ontwikkel een klantvriendelijk product waarmee mantelzorgers, familie en anderen altijd weten waar de hulpbehoevende zich bevindt.   6. Ontwikkel een Engelstalig platform waarop vraag en aanbod van de bedrijven en sociale instellingen elkaar op een simpele en creatieve manier kunnen vinden.
2. Verhoog het percentage gescheiden afval door het scheidingsproces voor bewoners en bedrijven simpeler en logischer te maken.   7. Bedenk een methode waarmee achtergelaten fietsen makkelijker gevonden, geregistreerd en vervoerd kunnen worden.
3. Herontwikkel het meldsysteem in publieke gebieden. Houd hierbij rekening met zowel de technische als menselijke gedragsaspecten. 8. Zorg voor nieuwe methoden om data te analyseren. De gemeente wil graag dat deze datamethode direct geïmplementeerd kan worden in de huidige onderzoeksmethodes. Verzamel bovendien online bronnen en koppel deze aan de huidige systemen.
4. Bedenk een oplossing om recycling van afgedankte bouwmaterialen in de stad makkelijker te maken. Breng daarnaast de huidige materiaalstromen in kaart en creëer daarmee banen als dat lukt.    9. Hoe zorgt Amsterdam ervoor dat ouders (en later ook hun kinderen) betrokken blijven bij de studie van hun kinderen en daarnaast ook zelf gemotiveerd blijven om te studeren?
5. Herontwikkel het meldsysteem zodat bezoekers en bewoners nog optimaler gebruik kunnen maken van de beschikbare openbare ruimte en eventuele alternatieve routes in de stad en omgeving.   10. Ontwikkel een dashboard waarin de prestaties van de gemeente duidelijk en toegankelijk worden gepresenteerd.

PNO is partner in Startup Residence Amsterdam

De pilot loopt van november 2015 tot maart 2016. In 2016 volgt naar verwachting een vervolg op de pilot. Start-ups die innovatieve ideeën hebben die de gemeente een stap verder helpen, kunnen zich dan aanmelden. Alle ideeën zijn natuurlijk welkom, maar er is wel beperkt plek voor de start-ups die hun plannen kunnen uitvoeren. Goed om te weten is daarom dat PNO partner is in deze pilot. Dat betekent dat wij start-ups kunnen helpen bij het opstellen van hun projectvoorstel om zo uiteindelijk de gemeente tot launching customer te maken.